ΙoΤ και Επιχειρησιακές Εφαρμογές εμπειρίας πελάτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 25023 116 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
ΙoΤ και Επιχειρησιακές Εφαρμογές εμπειρίας πελάτη
Συγγραφέας:
Καρακωνσταντάκη, Αικατερίνη, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σταμάτη, Μαυρέτα
Περίληψη:
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), με τη δυνατότητα που δίνει σε ανθρώπους και αντικείμενα να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν, υπόσχεται να αλλάξει όχι μόνο το μέλλον της βιομηχανίας και των οργανισμών, αλλά ακόμα και τη ζωή των ίδιων των καταναλωτών. Παράλληλα, επιτρέπει την παρακολούθηση και έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει και να ενεργεί στις συνδεδεμένες συσκευές σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, να δημιουργήσουν έσοδα και να κατανοήσουν τους πελάτες τους περισσότερο από ποτέ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί πως η εφαρμογή του Διαδικτύου των Πραγμάτων επηρεάζει περιοχές, όπως η Λιανική Πώληση, η Βιομηχανία, η Διαχείριση των Αποθεμάτων και βελτιώνει τις εμπειρίες των πελατών, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Διαδικτυακές εφαρμογές
Τεχνολογία και οικονομία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
εμπειρία πελάτη, Διαδίκτυο πραγμάτων, Εφοδιαστική αλυσίδα
Περιγραφή:
111 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AIKATERINIKARAKONSTANTAKI_.pdf

3 MB