Απεικόνιση γραφημάτων με χρήση των βιβλιοθηκών Jgrapht και Matplotlib

Πτυχιακή Εργασία 24393 10 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απεικόνιση γραφημάτων με χρήση των βιβλιοθηκών Jgrapht και Matplotlib
Συγγραφέας:
Βολιώτης, Χρήστος, Χαράλαμπος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαήλ, Δημήτριος
Περίληψη:
Στις μέρες μας, η χρήση υπολογιστών μέσα στην στην καθημερινότητα αυξάνεται. Οι περισσότερες εφαρμογές, όπως οι μηχανές αναζήτησης, κάνουν χρήση της θεωρίας των γραφημάτων.

Τα γραφήματα, ή δίκτυα, είναι μια δομή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να δείξουν σχέσεις μεταξύ διαφόρων οντοτήτων, και αποτελούνται από κόμβους και ακμές. Επιπλέον χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν πολλά σενάρια πραγματικής ζωής, όπως δίκτυα τηλεπικοινωνιών και κοινωνικά δίκτυα.

Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο σε γλώσσα προγραμματισμού python. Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, μέσω της matplotlib, να οπτικοποιεί τα γραφήματα που φτιάχνει στη jgrapht. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα αρχείο μέσα στη βιβλιοθήκη Jgrapht το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά διαφόρων συναρτήσεων για το σχεδιασμό των κόμβων και των ακμών μαζί με τις διάφορες παραμέτρους τους. Επίσης, μέσω της βιβλιοθήκης Sphinx, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο documentation των συναρτήσεων, καθώς και σε διάφορα παραδείγματα για τη κατανόηση της λειτουργίας του εργαλείου.

H οπτικοποίηση ενός γραφήματος είναι η οπτική αναπαράσταση των κόμβων και των ακμών του. Ειδικοί αλγόριθμοι, που ονομάζονται layouts, υπολογίζουν τις θέσεις των κόμβων και εμφανίζουν τα δεδομένα σε δύο (μερικές φορές και σε τρεις) διαστάσεις. Οι απεικονίσεις γραφημάτων είναι οπτικοποιήσεις δεδομένων που έχουν μοντελοποιηθεί ως γραφήματα. Οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις μπορεί να μοντελοποιηθεί και να απεικονιστεί ως γράφημα, ακόμη και δεδομένα που αρχικά αποθηκεύτηκαν σε πίνακα.Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχεδιαση και την οπτικοποιηση γραφημάτων περιέχονται και στο βιβλίο Handbook Of Graph Drawing And Visualization.

Μερικοί λόγοι για τους οποίους η οπτικοποίηση γραφημάτων είναι χρήσιμη:
1.Λιγότερος χρόνος για την αφομοίωση της πληροφορίας
2.Περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης πληροφοριών αλληλεπιδρώντας με δεδομένα.
3.Καλύτερη κατανόηση του προβλήματος
4.Αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας

Μερικές χρήσεις της οπτικοποίησης γραφημάτων:
1.Αντι-χρηματοοικονομικό έγκλημα
2.Κυβερνασφάλεια
3.Νοημοσύνη
4.Διαχείριση λειτουργιών πληροφορικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
Λέξεις-κλειδιά:
γραφήματα, οπτικοποίηση, ακμές, κόμβοι
Περιγραφή:
78 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ChristosVoliotis.pdf

4 MB