Υλοποίηση CI/CD pipeline για τη βιβλιοθήκη Python JGraphT

Πτυχιακή Εργασία 24383 19 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Υλοποίηση CI/CD pipeline για τη βιβλιοθήκη Python JGraphT
Συγγραφέας:
Τσάμης, Φώτιος, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαήλ, Δημήτριος
Περίληψη:
Οι μεθοδολογίες Continuous Integration, Delivery & Deployment αποτελούν πλέον βασικό
ζητούμενο σε πολλά έργα προγραμματισμού που απαιτείται γρήγορη και αξιόπιστη ανάπτυξη
του κώδικα και εξ’ ίσου γρήγορη ροή νέων εκδόσεων. Σε αυτή την εργασία, πέραν της
θεωρητικής περιγραφής των εννοιών αυτών, των απαιτήσεών τους αλλά και των
πλεονεκτημάτων τους, υλοποιείται ένα πλήρες CI/CD pipeline για το build, το test και το release
της βιβλιοθήκης γράφων ανοιχτού κώδικα python-jgrapht. Βασικός στόχος της εργασίας αυτής
είναι η διευκόλυνση των προγραμματιστών της βιβλιοθήκης ως προς αυτές τις διαδικασίες και
η αυτοματοποιημένη δημιουργία και δημοσίευση πακέτων Python wheel συμβατά με όλες τις
τελευταίες εκδόσεις της CPython στα τρία πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (Linux, MacOS,
Windows). Ως αποτέλεσμα, μετά από κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στον κώδικα,
δημιουργούνται αυτόματα 9 διακριτά πακέτα της βιβλιοθήκης εντός μερικών μόνο λεπτών, ενώ
δίνεται η δυνατότητα αυτόματης δημοσίευσής τους στο Python Package Index
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Προγραμματισμός
Λέξεις-κλειδιά:
γράφοι
Περιγραφή:
30 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FotiosTsamis.pdf

562 KB