Οι απόψεις των μαθητών-τριών του Δημοτικού για την Κλιματική Αλλαγή

Μεταπτυχιακή Εργασία 24380 23 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι απόψεις των μαθητών-τριών του Δημοτικού για την Κλιματική Αλλαγή
Συγγραφέας:
Τσαούση, Δέσποινα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των γνώσεων, των στάσεων και των προθέσεων των μαθητών που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, εξετάζεται αφενός η επίδραση του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος (σχολείο – οικογένεια – συνομήλικοι) του μαθητή στη διαμόρφωση μιας θετικής προς το περιβάλλον στάσης που θα οδηγήσει στη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου η επιρροή που ο μαθητής ασκεί στο κοινωνικό του περιβάλλον ως φορέας αλλαγής.

Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζεται η υπάρχουσα βιβλιογραφία για την αποσαφήνιση των όρων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα καθώς και προηγούμενες μελέτες για τον εγγραμματισμό παιδιών και εφήβων στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Στο ερευνητικό μέρος πραγματοποιήθηκε έρευνα με δείγμα 150 μαθητές και μαθήτριες της τελευταίας τάξης ιδιωτικού σχολείου της Αττικής. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν στις γνώσεις των μαθητών-τριών σχετικά με τα αίτια, τις συνέπειες και τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, την προσωπική στάση τους απέναντι στο μείζον αυτό θέμα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και την απόσταση ανάμεσα στη γνώση και την πρόθεση για δράση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι η θετική σκέψη και η εμπιστοσύνη στις ατομικές ικανότητες σε συνδυασμό με ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης των μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τα κατάλληλα εκπαιδευτικά ερεθίσματα με βιωματικές δράσεις και ένα οικογενειακό πλαίσιο όπου συζητούνται τα προβλήματα του περιβάλλοντος διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ένα καλό επίπεδο γνώσης και η πεποίθηση ότι η αλλαγή είναι εφικτή μπορεί να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο και η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή να ενδυναμώσει ψυχικά τους μαθητές και να μειώσει το αίσθημα ανικανότητας,

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικά τη βάση για τον σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που να στοχεύει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων για την κλιματική αλλαγή, αλλά και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς των μαθητών ώστε να αναλάβουν δράση ως ενεργοί πολίτες στο παρόν και το μέλλον.

Λέξεις κλειδιά: κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, μαθητές-τριες δημοτικού, απόψεις, προσωπική στάση
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μαθητές - Ελλάδα
Κλιματικές μεταβολές - Περιβαλλοντικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
161 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DespoinaTsaousi.pdf

3 MB