Η συνεισφορά της τηλεϊατρικής στην άμβλυνση των ανισοτήτων στη φροντίδα της υγείας των πολιτών της νησιωτικής Ελλάδας: Η περίπτωση της Ζακύνθου

Πτυχιακή Εργασία 24367 21 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συνεισφορά της τηλεϊατρικής στην άμβλυνση των ανισοτήτων στη φροντίδα της υγείας των πολιτών της νησιωτικής Ελλάδας: Η περίπτωση της Ζακύνθου
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου, Σπυρίδων, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να ερευνήσει την
πληροφόρηση και τις αντιλήψεις των εργαζομένων στον χώρο της υγείας στην
Ζάκυνθο σχετικά: Α) με την παρούσα εφαρμογή και χρήση της Τηλεϊατρικής στην
καθημερινή κλινική πράξη. Β) την ετοιμότητα αυτών στην πραγμάτωση της. Η
έρευνα ήταν ανώνυμη, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγιο. Για
την πραγματοποίηση της έρευνας συνεργάστηκα με ιατρικό, νοσηλευτικό, ,διοικητικό
και φαρμακευτικό προσωπικό και από τα δυο φύλα. Διερευνάται οι γνώση και η
εφαρμογή τεχνολογιών, η χρήση και η εφαρμογή Τηλεϊατρικής από τους
υγειονομικούς επαγγελματίες καθώς και η γνώμη τους για την σημασία της
Τηλεϊατρικής στην ποιότητα υγείας.
Η Τηλεϊατρική τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί με γοργούς
ρυθμούς και επηρεάζει την ποιότητα παροχής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Εκμηδενίζονται οι αποστάσεις απομακρυσμένων νησιών-περιοχών και κεντρικών
νοσοκομείων, περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις ενώ ταυτόχρονα το υγειονομικό
προσωπικό έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης ανεξαρτήτως της
γεωγραφικής περιοχής όπου υπηρετεί.
Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας ως προς τις γνώσεις και την χρήση του
Η/Υ και του διαδικτύου η πλειοψηφία είναι αυτοδίδακτοι έχουν μέτρια ικανότητα
χρήσης Η/Υ και διαδικτύου, το πρόγραμμα σπουδών τους δεν περιείχε μάθημα
Πληροφορικής. Όλοι έχουν στο χώρο εργασίας τους Η/Υ και διαδίκτυο. Οι
πλειοψηφία πιστεύει ότι είναι απαραίτητος ο Η/Υ στην εργασία τους, δηλώνουν ότι
δεν έχουν όμως πρόσβαση σε σύστημα υπηρεσιών Τηλεϊατρικής.
Σχετικά με την γνώμη τους για την χρησιμότητα της Τηλεϊατρικής οι
περισσότεροι πιστεύουν στην μείωση του χρόνου νοσηλείας και παραμονής στα
νοσοκομεία, μείωση της θνησιμότητας, καλύτερη ποιότητα και φροντίδα υγείας των
ασθενών και βοηθάει στο δικαίωμα ισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Ιατρική - πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεϊατρική, νησιωτικότητα, Υγεία
Περιγραφή:
76 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SpyridonEvangelou.pdf

2 MB