Σύστημα Καταγραφής Τοποθεσίας Συσκευών

Πτυχιακή Εργασία 24364 55 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα Καταγραφής Τοποθεσίας Συσκευών
Συγγραφέας:
Καμβουσιώρα, Δανάη-Βασιλική, Θωμάς
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσερπές, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες της παραχθείσας πλατφόρμας να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία της έξυπνης κινητής συσκευής τους με λειτουργικό Android. Έτσι, ακολούθησε η δημιουργία μιας εφαρμογής για Android κινητές συσκευές, η οποία καταγράφει την τοποθεσία του χρήστη, καθώς και η δημιουργία μιας δεύτερης εφαρμογής, από την οποία μπορεί ο χρήστης να δει την τοποθεσία της συσκευής του, σε περίπτωση που την χάσει. Η δεύτερη εφαρμογή έχει δημιουργηθεί για Android κινητές συσκευές, αλλά και ως διαδικτυακή πλατφόρμα.

Η βασική εφαρμογή εγκαθίσταται στην συσκευή του χρήστη, και του δίνει τη δυνατότητα να καταγράφει την τοποθεσία του είτε κατ' απαίτηση, είτε αδιάκοπα ανά διαστήματα ενός λεπτού, όσο η εφαρμογή βρίσκεται στο παρασκήνιο. Με κάθε ανανέωση της τοποθεσίας, ο χρήστης λαμβάνει μία ειδοποίηση, και μπορεί να δει την τοποθεσία του στον χάρτη της εφαρμογής. Ο χάρτης ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Η δεύτερη εφαρμογή εγκαθίσταται σε μία άλλη συσκευή, σε περίπτωση που ο χρήστης χάσει την πρώτη συσκευή του, και μέσω αυτής έχει τη δυνατότητα να δει σε χάρτη την τελευταία καταγεγραμμένη τοποθεσία της χαμένης συσκευής. Ο χάρτης ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο, και αν η τοποθεσία της χαμένης συσκευής αλλάξει, ο χρήστης θα δει αμέσως τη νέα τοποθεσία στον χάρτη. Με αυτή την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί επίσης να στείλει μία ειδοποίηση στην χαμένη συσκευή. Τέλος, προσφέρει στον χρήστη οδηγίες από την τρέχουσα τοπεθεσία του, προς την τοποθεσία της χαμένης συσκευής. Η web-based έκδοση αυτής της εφαρμογής παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες στον χρήστη, καλύπτωντας έτσι την περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει κάποια διαθέσιμη συσκευή.

Μετά τη δημιουργία τους, έγιναν δοκιμές επίδοσης (performance testing) των Android εφαρμογών σε low-end και σε high-end συσκευές, ώστε να επιβεβαιωθεί πως οι εφαρμογές λειτουργούν αποδοτικά ανεξαρτήτως των πόρων των συσκευών, αλλά και πως αυτές αντίστοιχα δεν επιβαρύνουν αρνητικά τις συσκευές και την εμπειρία του χρήστη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
εύρεση τοποθεσίας, εφαρμογές κινητών συσκευών
Περιγραφή:
62 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Danai-VasilikiKamvousiora.pdf

7 MB