Η διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών σχολικών μονάδων και η σχέση της με το εργασιακό στρες

Μεταπτυχιακή Εργασία 24361 47 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών σχολικών μονάδων και η σχέση της με το εργασιακό στρες
Συγγραφέας:
Ποντίκη, Ευφροσύνη, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Κέφης, Βασίλειος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη ερευνά τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου των διευθυντών σχολικών μονάδων και τη σχέση του με το εργασιακό στρες. Στην έρευνα συμμετείχαν 218 διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα. Η επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει μέτρα περιγραφικής στατιστικής για το σύνολο των μεταβλητών που εξετάστηκαν καθώς και οικονομετρική ανάλυση. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψαν δύο τύποι σχολικών διευθυντών ως προς τη διαχείριση του χρόνου τους, οι πολυχρονιστές (με μέτρια έως υψηλή πολυχρονική τάση) και οι μονοχρονιστές (με υψηλή έως μέτρια μονοχρονική τάση). Σε γενικές γραμμές, οι διευθυντές σχολικών μονάδων υιοθετούν διάφορες τεχνικές και στρατηγικές διαχείρισης χρόνου, αν και αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες που προέρχονται από την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων στο σχολείο, επειγόντων τηλεφωνημάτων ή απρόσμενων επισκέψεων που σπαταλούν τον χρόνο τους και αλλάζουν το πρόγραμμά τους. Παρόλα αυτά, κι ενώ νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο του χρόνου τους και ότι πετυχαίνουν τους στόχους τους, αναφέρουν ότι το επάγγελμα του διευθυντή είναι πάρα πολύ στρεσογόνο, ενώ και οι ίδιοι λόγω της θέσης τους αυτής βιώνουν πολύ έως πάρα πολύ στρες. Η αντίληψη τους για το στρες συσχετίζεται με κάποιους δείκτες της πολυ/μονοχρονικής τάσης διαχείρισης του χρόνου, καθώς και με κάποιες στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Διευθυντές σχολείων
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Λέξεις-κλειδιά:
σχολικοί διευθυντές, διοίκηση σχολικών μονάδων, στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης χρόνου, Διαχείριση χρόνου, Εργασιακό στρες
Περιγραφή:
132 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EffrosyniPontiki.pdf

1 MB