Η συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της σχολικής μονάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 24358 53 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της σχολικής μονάδας
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος, Βασίλειος, Αναστάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνισθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας στην αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Σε θεωρητικό επίπεδο μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία για το υπό εξέταση θέμα και οι αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες εξέτασαν πτυχές του ζητήματος στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο ερευνητικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε έρευνα, με δείγμα εβδομήντα (70) εκπαιδευτικούς, Δημοτικών – Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, που υπηρετούσαν κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 σε σχολεία του Δήμου Φυλής και πιο συγκεκριμένα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων. Η περιοχή αυτά επελέγη καθώς έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ως προς την πληθυσμιακή σύνθεση, διαμένει στην περιοχή μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα Ελλήνων Ρομά, και φιλοξενεί στα όριά της τον ΧΥΤΑ Φυλής.
Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν το είδος των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιούνται στα σχολεία της περιοχής, το ποσοστό συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών και τον ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στον σχεδιασμό και στην υλοποίησή τους. Επίσης, διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού διευθυντή στο επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και οι ενέργειες με τις οποίες παρωθεί εκπαιδευτικούς και μαθητές στην εμπλοκή τους σε αυτά.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στα σχολεία της περιοχής υλοποιούνται προγράμματα που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, όπως διαχείρισης απορριμμάτων και σεβασμού της διαφορετικότητας, με μέτρια συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να διακρίνεται από ευρύτερες δεξιότητες οργάνωσης και διοίκησης και από χαρακτηριστικά ηθικής προσωπικότητας για να συμβάλλει επιτυχώς στην υλοποίησή τους, χωρίς να εμμένουν ιδιαίτερα στην κατοχή τυπικών προσόντων. Τέλος, στη συντριπτική τους πλειονότητα εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν και στο μέλλον σε εκπαιδευτικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτική ηγεσία
Διευθυντές σχολείων
Δημόσια σχολεία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
113 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VasileiosStavropoulos.pdf

1 MB