Η Γεωγραφία της Εκπαίδευσης : Γεωγραφική κατανομή και ροές των επιτυχόντων των πανελλήνιων εξετάσεων. Εμπειρική ανάλυση για τα έτη 2017-2019

Μεταπτυχιακή Εργασία 24244 83 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Γεωγραφία της Εκπαίδευσης : Γεωγραφική κατανομή και ροές των επιτυχόντων των πανελλήνιων εξετάσεων. Εμπειρική ανάλυση για τα έτη 2017-2019
Συγγραφέας:
Σιδηροπούλου, Τριανταφυλλιά, Λάζαρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Η εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικά θεμέλια ώστε ένα παιδί μελλοντικά να αποτελέσει κομμάτι ενός αναπτυγμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Συνεπώς η επίδοση των μαθητών και συνακόλουθα η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν το μέσον όπου θα πραγματοποιηθεί αυτή η εξέλιξη. Η σχολική επίδοση στις πανελλήνιες εξετάσεις, βάσει του γεωγραφικού και χαρτογραφικού τους αποτυπώματος, καθώς και η διαφοροποίηση των δύο φύλλων μεταξύ τους, αποτελεί ένα μέσο που θα υποδείξει μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με την Γεωγραφία.
Βάσει των παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διαχρονικότητας των επιδόσεων των πανελλήνιων εξετάσεων σε αγόρια και κορίτσια, ανά κλάσεις βαθμολογιών και κατευθύνσεων. Μέσα από τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και από την χαρτογραφική παρατήρηση των αποτελεσμάτων τους γίνεται μελέτη του κατά πόσο δημιουργούνται χωρικά συσσωματώματα, στερεοτυπικά μοτίβα μεταξύ των φύλων, των κατευθύνσεων και των επιδόσεων αλλά και πως αυτά κατανέμονται χωρικά στους νομούς της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν χωρικά μοτίβα όσον αφορά την επιτυχία ανά κατεύθυνση για κάθε φύλο ξεχωριστά και φαίνεται πως αυτό είναι καθοριστικό για την επιλογή της ακαδημαϊκής πορείας του φύλου γενικότερα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Πανεπιστήμια - Εισαγωγικές εξετάσεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Πανελλήνιες Εξετάσεις, Γεωγραφία της Εκπαίδευσης
Περιγραφή:
125 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

TriantafylliaSidiropoulou.pdf

5 MB