Η διατήρηση και η πιθανή αξιοποίηση των ιστορικών κτιρίων μιας περιοχής δημιουργούν την ικανότητα διατήρησης και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού της πόλης. Η μελέτη περίπτωσης της περιοχής των Εξαρχείων στην Αθήνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 24242 90 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διατήρηση και η πιθανή αξιοποίηση των ιστορικών κτιρίων μιας περιοχής δημιουργούν την ικανότητα διατήρησης και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού της πόλης. Η μελέτη περίπτωσης της περιοχής των Εξαρχείων στην Αθήνα
Συγγραφέας:
Βλαχούλη, Βασιλική
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γιώργος
Περίληψη:
Τα Εξάρχεια αποτελούν μια αμφιλεγόμενη περιοχή της Αθήνας, η οποία απασχόλησε, απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί τα ΜΜΕ και την επικαιρότητα. Παρά τα όσα λέγονται σχετικά με γκέτο, αναρχικούς, ναρκωτικά και ανομίες, η περιοχή προσελκύει κόσμο, καθώς έχει πολλά να προσφέρει σε έναν κάτοικο κι επισκέπτη. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει την σημαντικότητα που έχουν τα ιστορικά κτίρια των Εξαρχείων για τους κατοίκους, τους θαμώνες και όσους εργάζονται στην περιοχή, σε ότι αφορά την πολιτιστική ανάδειξή της και κατ’ επέκταση την τουριστική. Παράλληλα απαντώνται και δευτερεύοντα ερωτήματα όπως την επιθυμία του δείγματος για πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των Εξαρχείων, αν θεωρούν την περιοχή γκέτο και ποια είναι η άποψή τους για την πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης να γίνει ένωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και να χρησιμοποιηθεί το κτίριο στην οδό Πατησίων ως μουσείο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική. Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο και μοιράστηκε με ψηφιακά μέσα. Τα βασικά αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι η πλειοψηφία του δείγματος συμφωνεί απόλυτα πως η φυσική παρουσία των κτιρίων δίνει ταυτότητα στην περιοχή και ότι μέσω της συντήρησής τους θα μπορέσει να αναδειχθεί πολιτιστικά. Όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί πως τα Εξάρχεια έχουν τουριστικό ενδιαφέρον και συμφωνεί απόλυτα ότι με την συντήρηση των ιστορικών της κτιρίων η περιοχή θα αναπτυχθεί τουριστικά και κατ’ επέκταση και η Αθήνα. Η επιθυμία του μεγαλύτερου ποσοστού των ερωτηθέντων είναι να γίνει πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη στα Εξάρχεια. Τα βασικά αποτελέσματα των δευτερευόντων ερωτημάτων είναι πως το δείγμα στην πλειοψηφία του θεωρεί ότι τα Εξάρχεια δεν αποτελούν γκέτο και τέλος, συμφωνεί με την αξιοποίηση του κτιρίου του Πολυτεχνείου ως μουσείο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πόλεις και κωμοπόλεις
Τουρισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, Πολιτισμός, Πολιτιστικές Διαδρομές,Εξάρχεια,Ιστορικά κτίρια
Περιγραφή:
127 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VASILIKIVLACHOULI.pdf

3 MB