Ο αθλητικός τουρισμός ως παράγοντας πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης: Η περίπτωση του νέου σταδίου της ΑΕΚ (project Αγία Σοφία): κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 24240 95 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο αθλητικός τουρισμός ως παράγοντας πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης: Η περίπτωση του νέου σταδίου της ΑΕΚ (project Αγία Σοφία): κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού
Συγγραφέας:
Ιμπάμπι, Νάνσυ, Άχμετ
Επιβλέπων καθηγητής:
Condevaux, Aurélie
Περίληψη:
Η ακόλουθη έρευνα εξετάζει την φύση της αθλητικής πολιτιστικής κληρονομιάς,
καθώς και τις προκλήσεις από τον συνδυασμό μεταξύ αθλητισμού, ιστορίας και
μνήμης. Είναι γεγονός ότι, ενώ η σχέση μεταξύ αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς έχει απασχολήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες, η φύση της αθλητικής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αναλυθεί κυρίως στον τουριστικό τομέα, ενώ η ανάλυση του όρου από πολιτιστική σκοπιά παραμένει ελλιπής. Ακόμη, περιορισμένη είναι και η βιβλιογραφία σχετικά με την σχέση μεταξύ αθλητικής κληρονομιάς, πολιτιστικής μνήμης και νοσταλγίας, καθώς και τον βαθμό κατά τον οποίο ο αθλητισμός συμβάλλει στην διατήρηση και στην συνέχεια της ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης. Με αυτά ως δεδομένα, σκοπός της ακόλουθης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την αναβίωση και την συνέχεια της ιστορικής μνήμης μέσα από την ανάπτυξη ενός αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου, τις προκλήσεις της συνεργασίας αυτής, καθώς και την συμβολή του στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Για την προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων μελετήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση ποιοτικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάλυση της έρευνα πραγματοποιήθηκαν 12 συνεντεύξεις, περιλαμβανομένου του δημάρχου, μέλη της επιτροπής του κέντρου και μέλη της τοπικής κοινότητας. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας συμπεραίνεται ότι η σχέση μεταξύ αθλητισμού και πολιτισμού μπορεί να είναι αποτελεσματική, ενώ ο συνδυασμός τους μπορεί να προωθήσει και να υποστηρίξει μια συνέχεια της ιστορικής μνήμης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά
Αθλητισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Αθλητική κληρονομιά, πολιτιστική βιωσιμότητα, τουρισμός νοσταλγίας, μνήμη
Περιγραφή:
106 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NANSYIMPAMPI.pdf

1 MB