Σχεδιασμός διαδικασίας πιστοποίησης κτηρίου: ένα εργαλείο υποστήριξης των σταδίων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2402 490 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός διαδικασίας πιστοποίησης κτηρίου: ένα εργαλείο υποστήριξης των σταδίων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου
Συγγραφέας:
Γκαδόλου, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την περιγραφή της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μία τεκμηριωμένη πιστοποίηση των κτιρίων αναφορικά με τη γενική εικόνα και ιστορία τους. Βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση αυτή, είναι η ύπαρξη τυποποιημένης πληροφορίας για τα κτίρια και προς την επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνεται η επέκταση των προδιαγραφών της βάσης του Κτηματολογίου ώστε να αναπτυχθεί το απαραίτητο σετ δεδομένων.
H εργασία διαπραγματεύεται, κυρίως, τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων κι έτσι, περιγράφεται το είδος των δεδομένων που προτείνεται να συμπεριληφθούν, οι προδιαγραφές εναρμόνισης τους με το υπάρχον μοντέλο του Κτηματολογίου και ο τρόπος ενημέρωσής της πληροφορίας αυτής. Επιπλέον, συζητείται η σκοπιμότητα και ωφελιμότητα της περιγραφόμενης διαδικασίας σε διάφορους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη στον τομέα της διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, στη χώρα μας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Σεισμοί και οικοδομική
Earthquake engineering
Σεισμοί - Διαχείριση κινδύνου
Earthquakes - Risk management
Περιγραφή:
111 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki3.pdf