Αντι-αιμοπεταλιακή δράση από εκχυλίσματα υποπροϊόντων οινοποιίας

Πτυχιακή Εργασία 23976 73 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντι-αιμοπεταλιακή δράση από εκχυλίσματα υποπροϊόντων οινοποιίας
Συγγραφέας:
Μήτσια, Γιαννούλα, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Φραγκοπούλου, Ελισσάβετ
Περίληψη:
Υπάρχουσες μελέτες αποδεικνύουν ότι ο οίνος εμφανίζει αντιοξειδωτικές και αντι-αιμοπεταλιακές ιδιότητες που οφείλονται στο πλήθος των μικροσυστατικών που αυτό περιέχει. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του οίνου προκύπτουν τα υποπροϊόντα οινοποιίας, που μπορούν να αποτελέσουν φθηνή και αξιοποιήσιμη πηγή αυτών των φυσικών συστατικών στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων.
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αντι-αιμοπεταλιακής δράσης εκχυλίσματος από υποπροϊόντα οινοποιίας, σε αιμοπετάλια εθελοντών από παθολογικές καταστάσεις (σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία), με στόχο τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την ικανότητά του να δρα και σε επιβαρυμένους πληθυσμούς.
Χρησιμοποιήθηκαν υποπροϊόντα (στέμφυλα) από ερυθρές ποικιλίες και η εκχύλιση πραγματοποιήθηκε σε βιομηχανική κλίμακα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν χημικοί προσδιορισμοί για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας του εκχυλίσματος σε ολικά φαινολικά συστατικά, ορθο-φαινολικά, σάκχαρα και φώσφορο. Επίσης, εξετάστηκε η ικανότητα του εκχυλίσματος να αναστέλλει in vitro τη συσσώρευση ανθρώπινων αιμοπεταλίων έναντι των συσσωρευτικών παραγόντων PAF, ADP και TRAP. Απομονώθηκε συγκεκριμένα το PRP υγιών εθελοντών, αλλά και εθελοντών με ΣΔ τύπου ΙΙ και παχυσαρκία και υπολογίστηκαν οι τιμές IC50 και EC50, με διαλύτη την BSA.
Όσον αφορά τις τιμές IC50, το εκχύλισμα παρουσιάζει μία λίγο πιο ευεργετική λειτουργία στους εθελοντές με ΣΔ ΙΙ και παχυσαρκία, με τιμές IC50 ελαφρώς μικρότερες από τους φυσιολογικούς, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πολύ πρώιμα στάδια και απαιτούνται περισσότεροι εθελοντές για να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα. Σχετικά με τις τιμές EC50, μελετήθηκαν οι καμπύλες που παρουσιάζουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων στις διάφορες συγκεντρώσεις του κάθε παράγοντα, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα της αναστολής που προκαλείται από το εκχύλισμα. Στα αποτελέσματα φαίνεται να υπάρχει ένδειξη για μεγαλύτερη ευεργετική δράση του εκχυλίσματος, παρουσία του παράγοντα PAF στα αιμοπετάλια των εθελοντών με ΣΔ ΙΙ και παχυσαρκία. Εξίσου σημαντική είναι και η δράση του εκχυλίσματος με την παρουσία του ADP.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο εκχύλισμα από υποπροϊόντα οινοποίησης είναι δραστικό και σε αιμοπετάλια διαβητικών/παχύσαρκων εθελοντών. Ωστόσο, δε μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα, καθώς ο αριθμός των δειγμάτων είναι μικρός.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
συσσώρευση αιμοπεταλίων, Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, Στέμφυλα, Διφωσφορική αδενοσίνη, Αντι-αιμοπεταλιακή δράση
Περιγραφή:
107 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GiannoulaMitsia.pdf

1 MB