Κυρίαρχο Στυλ Ηγεσίας σε Στρατιωτική Υπηρεσία με Ιεραρχική Οργανωσιακή Δομή

Διδακτορική Διατριβή 23931 63 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κυρίαρχο Στυλ Ηγεσίας σε Στρατιωτική Υπηρεσία με Ιεραρχική Οργανωσιακή Δομή
Συγγραφέας:
Στέφου, Θεόδωρος, Στέφανος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Η αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη μίας καλά οργανωμένης διοίκησης. Η σπουδαιότητα της ύπαρξης ηγεσίας σε έναν οργανισμό διαφαίνεται μέσω των υψηλών ποσοστών αποδοτικότητάς του. Πολλοί υποστηρίζουν (Tannenbaum, Massarik & Wescheler, 1961; Mintzberg, 1979, 1983, 2000; Koontz, Donnell & Weihrich, 1982; Saitis & Saiti, 2018, etc.) ότι όταν μία ομάδα ανθρώπων λειτουργεί κοντά στο μέγιστο των ικανοτήτων της, αυτό συμβαίνει διότι έχει επικεφαλής κάποιον που είναι επιδέξιος της τέχνης της ηγεσίας. Ο τίτλος του ηγέτη όμως δεν είναι πάντα εύκολο να δοθεί σε κάποιον που διοικεί και βρίσκεται στο επίκεντρο της εξουσίας μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Ο «ηγέτης» θα πρέπει να έχει επίσημη και ουσιαστική εξουσία. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο «ηγέτης» θα πρέπει αφενός να έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, αφετέρου να έχει το δικαίωμα να ασκεί τη δύναμη και την επιρροή που διαθέτει.

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο μελέτης την έννοια της Ηγεσίας, εστιάζοντας στους οργανισμούς με κάθετη δομή διοίκησης και ειδικότερα στις στρατιωτικές υπηρεσίες. Συγκριμένα, σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σπουδαιότητας του ρόλου του Ηγέτη ενός σύγχρονου οργανισμού και η συσχέτιση του τρόπου διοίκησης (εστιάζοντας στην Ηγεσία) των οργανισμών με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Στην διοίκηση των στρατιωτικών δομών ακολουθείτε η ιεραρχική – κάθετη προσέγγιση. Δηλαδή, αφενός υπάρχει ενδιαφέρον για το «προσωπικό» του οργανισμού, αφετέρου τα καθήκοντα μεταβιβάζονται από το ανώτερο στα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχικής δομής. Αυτό το σύστημα είναι γνωστό ως πυραμιδική οργάνωση και χαρακτηρίζεται από μια διάταξη σχήματος που δίνει την εντύπωση μιας πυραμίδας.

Ο στρατιωτικός τομέας είναι μάλλον μοναδικός με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για πολλές χώρες είναι ο τρίτος σημαντικότερος τομέας, αν και ο βαθμός σπουδαιότητας ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση μιας χώρας (από την άποψη της έκθεσής της σε κίνδυνο ή κρίση). Η οργανωτική δομή αυτού του τομέα είναι ενδιαφέρουσα καθώς ακολουθεί μάλλον αυστηρή ιεραρχία και απαιτεί πειθαρχία, συνοχή και ηγετικό όραμα. Όπως σε κάθε οργανισμό / τομέα, τα υποσυστήματα του πρέπει να είναι συνεργατικά και αλληλένδετα. Η ενσωμάτωση σε στρατιωτικές οργανώσεις είναι εξαιρετικά σημαντική, περισσότερο από ό, τι για οποιονδήποτε άλλο οργανισμό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Λοιπά Θέματα:
Ηγεσία
Λέξεις-κλειδιά:
ιεραρχική δομή, Τύποι ηγεσίας, στυλ ηγεσίας, μετασχηματιστική ηγεσία
Περιγραφή:
136 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TheodorosStefou.pdf

3 MB