Επίδραση των ηλεκτρονικών εφαρμογών διατροφής και υγείας στις διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών

Πτυχιακή Εργασία 23907 117 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση των ηλεκτρονικών εφαρμογών διατροφής και υγείας στις διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών
Συγγραφέας:
Ξενάκη, Μαρία, Χρυσόστομος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης των ηλεκτρονικών εφαρμογών
διατροφής και υγείας στις διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Στην επιστημονική
βιβλιογραφία εντοπίστηκαν 22 ερευνητικές αναφορές σε τέτοιες εφαρμογές για τις οποίες
έγινε εκτενής ανασκόπηση. Στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν 45 τέτοιες εφαρμογές για τις οποίες
έγινε συνοπτική ανασκόπηση σε πίνακα με χαρακτηριστικά καταγραφής την έκδοση διανομής,
τις υπηρεσίες και λειτουργίες, το κόστος, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το αριθμό
εγκαταστάσεων κτλ. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με 36
ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση διαχώριζε τους εθελοντές σε χρήστες και μη χρήστες
εφαρμογών. Η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αξιολογήθηκε άμεσα από τους χρήστες.
Αξιολογήθηκε, επίσης, έμμεσα, με τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου FFQ για
δείκτες υγιεινής διατροφής και σύγκριση των δύο ομάδων. Διερευνήθηκαν ανθρωπομετρικά,
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και άλλες παράμετροι. Το ερωτηματολόγιο
δοκιμάστηκε σε 20 εθελοντές μέσα από ατομική τηλεφωνική συνέντευξη. Το τελικό
ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων και, συνολικά, το απάντησαν 570
άτομα, άνδρες και γυναίκες από 18 ετών και πάνω. Το 47% των χρηστών που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο θεώρησαν την εφαρμογή τουλάχιστον αρκετά αποτελεσματική ως προς το
διατροφικό τους στόχο (8% πάρα πολύ, 8% πολύ, 31% αρκετά, 19% έτσι κι έτσι, 17% ελαφρώς,
13% ελάχιστα, 4% καθόλου). Μέσα από το FFQ φάνηκε πως οι χρήστες κατανάλωναν,
στατιστικά σημαντικά, συχνότερα φρούτα και λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και προϊόντα
χαμηλών λιπαρών (8,94, 6,04, 5,58 φορές/εβδομάδα) από τους μη χρήστες των εφαρμογών
(5,68, 4,33, 3,14 φορές/εβδομάδα αντίστοιχα). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση
παρουσιάστηκε επίσης ανάμεσα στη βελτίωση των διατροφικών επιλογών, τη συχνότητα και
τη διάρκεια χρήσης των εφαρμογών. Η χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών διατροφής και
υγείας μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια βελτίωσης του
διατροφικού προτύπου και μπορεί να εφαρμοστεί στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών
σχετιζόμενων με τη διατροφή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Υγιειονολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Καταναλωτές, τρόφιμα, υγεία, ηλεκτρονικές εφαρμογές, διατροφή
Περιγραφή:
109 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaXenaki.pdf

4 MB