Μπορούν οι υπερμαραθωνοδρόμοι να καταστρέψουν την εγκεφαλική τους υγεία μέσω της φλεγμονής; Μελέτη της εγκεφαλικής υγείας των υπερμαραθωνοδρόμων

Πτυχιακή Εργασία 23904 106 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μπορούν οι υπερμαραθωνοδρόμοι να καταστρέψουν την εγκεφαλική τους υγεία μέσω της φλεγμονής; Μελέτη της εγκεφαλικής υγείας των υπερμαραθωνοδρόμων
Συγγραφέας:
Κατσαρλίνου, Ελένη, Φώτιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκενδέρη, Αικατερίνη
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση της επίδρασης της συμμετοχής στον υπερμαραθώνιο "Σπάρταθλον'', στην εγκεφαλική υγεία μέσω της ανάπτυξης φλεγμονής.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 14 άνδρες αθλητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν των υπερμαραθώνιο αγώνα «Σπάρταθλον». Η διαδρομή που διένυσαν είχε αφετηρία την Αθήνα και τερματισμό την Σπάρτη. Έγινε λήψη αίματος 1-2 μέρες πριν τον αγώνα (t₀), αμέσως μετά τον τερματισμό (t₁) και 36-48 ώρες μετά τον αγώνα (t₂).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, βρέθηκε ότι οι δείκτες CRP και sTNFR1 παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μεταβολή ανάμεσα στις χρονικές στιγμές t₀, t₁ και t₂. Επίσης η NSE βρέθηκε να παρουσιάζει σημαντική μεταβολή ανάμεσα στις μετρήσεις της t₀ και της t₁, καθώς και ανάμεσα στην t₁ και την t₂, ενώ δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στις μετρήσεις της t₀ και t₂. Η μεταβολή της NGAL ήταν σημαντική μόνο μεταξύ των μετρήσεων της t₁ και t₂. Τέλος για το DDMER δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι υψηλές απαιτήσεις αυτού του αγωνίσματος, μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη σε ιστούς και όργανα του αθλητή, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται φλεγμονή. Συνέπεια αυτής της φλεγμονής, είναι η αύξηση κάποιων φλεγμονωδών δεικτών που σχετίζονται με την υγεία του εγκέφαλου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
υπερμαραθώνιος, φλεγμονή, Σπάρταθλον, εγκεφαλική υγεία
Περιγραφή:
63 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EleniKatsarlinou.pdf

1 MB