Μελέτη διαμορφώσεων και κωδίκων από δορυφορικά πρότυπα στη Ku ζώνη

Πτυχιακή Εργασία 23898 67 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη διαμορφώσεων και κωδίκων από δορυφορικά πρότυπα στη Ku ζώνη
Συγγραφέας:
Τουμανίδης, Αλέξανδρος, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δαλάκας, Βασίλης
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και ο περιορισμός του θορύβου που υπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ δορυφόρου-επίγειου δέκτη στη Ku ζώνη συχνοτήτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου,εργάστηκα πάνω σε έναν υπάρχων κώδικα MATLAB ανεπτυγμένο από τον Δρ.Βασίλειο Δαλάκα. Ο κώδικας αυτός επέτρεψε την δοκιμή διαφόρων τιμών σε διαφορετικά σενάρια για την εξαγωγή γραφικών παραστάσεων απαραίτητων για τη μελέτη των δεδομένων και την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Αρχικά, για να παρθούν αρκετές τιμές για την εκπόνηση της εργασίας, στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν 4 φάσεις για 16APSK : 2/3, 3/4 , 4/5 , 5/6. Συγκεκριμένα, οι 4 αυτές φάσεις εκτελέστηκαν την πρώτη φορά με Non-Linearity και τη δεύτερη με Linearity. Στη περίπτωση με Linearity, κάθε φάση εκτελέστηκε με διαφορετικά Input Backoff(iBO), ώστε να πλησιάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και στις 2 περιπτώσεις, με την εκτέλεση του προγράμματος παίρναμε, για κάθε φάση, μια γραφική παράσταση με άξονα x το Εnergy-per-Bit(EbNo) και άξονα y το Bit Error Rate(BER).

Έπειτα,προκειμένου να βρούμε τον βέλτιστο για εμάς θόρυβο στην κάθε περίπτωση,υλοποιήθηκαν δύο ενέργειες για τη κάθε φάση: Στην περίπτωση με Non-Linearity σημειώθηκε για BER 10^-3 το αντίστοιχο ΕbNo,και στη περίπτωση με Linearity σημειώθηκε για όλα τα iBO κάθε φάσης πάλι το αντίστοιχο EbNo για BER 10^-3. Έτσι,αφαιρόντας τις τιμές που πήραμε για το iBO κάθε φάσης στη περίπτωση της γραμμικότητας(Linearity) από τις αντίστοιχες τιμές κάθε φάσης για μη γραμμικότητα(Non-Linearity) πήραμε το Total Degradation(TD) για τα διάφορα iBO των φάσεων.Τέλος,για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και φάσεων,υλοποιήθηκε μια γραφική παράσταση με άξονα x το TD(Total Degradation) και άξονα y το iBO(input Backoff),ώστε να έχουμε μία καλύτερη εικόνα για τα αποτελέσματα που είχαν παρθεί.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Δορυφορικά δεδομένα
Λέξεις-κλειδιά:
Επεξεργασία Σήματος, ζώνη συχνότητας, Δορυφόροι
Περιγραφή:
49 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AlexandrosToumanidis.pdf

2 MB