Σύστημα εύρεσης και οπτικοποίησης βέλτιστης διαδρομής για πλοία

Μεταπτυχιακή Εργασία 23892 61 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα εύρεσης και οπτικοποίησης βέλτιστης διαδρομής για πλοία
Συγγραφέας:
Καραγιαννόπουλος, Αριστείδης, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Στην εποχή μας, με την εκτεταμένη και υποχρεωτική χρήση του AutomaticIdentificationSystem (AIS) για πολλά σκάφη, δημιουργείται μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων για τις τροχιές των πλοίων. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν πληροφορίες για γεωγραφικό μήκος και πλάτος, ταχύτητα, πορεία, καθώς και πληθώρα άλλων πληροφοριών μέσω των οποίων γίνεται ευκολότερη η εξαγωγή θαλάσσιων μοτίβων και η πρόβλεψη συμπεριφοράς πλοίων. Με βάση τα παραπάνω, είναι δυνατή η δημιουργία ενός dataset που απεικονίζει τις πιο συνήθεις διαδρομές πλοίων. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι αναλύοντας ένα dataset από πολύγωνα που έχουν παραχθεί μέσω των δεδομένων του AIS να συγκρίνει διάφορες προσεγγίσεις για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής μεταξύ δύο λιμανιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Dijkstra για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής (shortest path). Η εν λόγω εφαρμογή δέχεται ως ορίσματα εισόδου τα επεξεργασμένα δεδομένα από τα πολύγωνα, βρίσκει και αναπαριστά την πιο σύντομη διαδρομή μεταξύ των δύο λιμανιών. Επομένως, δημιουργώντας διάφορα σενάρια με διαφορετικά input datasets μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις, ώστε να επιλέξουμε το βέλτιστο σενάριο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ναυτιλία-τεχνολογικές καινοτομίες
Λέξεις-κλειδιά:
Βέλτιστη Διαδρομή, σενάριο, Αλγόριθμος Ντάικστρα, πολύγωνα
Περιγραφή:
50 σ.,εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AristeidisKaragiannopoulos.pdf

4 MB