Σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης συμβάντων σε datacenter, με χρήση ΙΟΤ

Πτυχιακή Εργασία 23889 91 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης συμβάντων σε datacenter, με χρήση ΙΟΤ
Συγγραφέας:
Παπαπευσταθίου, Αικατερίνη, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαδήμας Αργύρης
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος
παρακολούθησης συμβάντων σε datacenter, με χρήση ΙοΤ. Ο κύριος σκοπός της, είναι η
περιγραφή της εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος, για την εξ
αποστάσεως διαχείριση των ηλεκτρικών συσκευών ενός σπιτιού με στόχο τον εύκολο και
άμεσο χειρισμό τους. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, με το πρώτο να είναι το θεωρητικό.
Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την
ανάπτυξη του κυκλώματος, καθώς και η συγκεκριμένη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για την
εγκατάσταση του συστήματος. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το πρακτικό κομμάτι, η επιλογή
των αισθητήρων και η συνδεσμολογία τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Έξυπνα συστήματα ελέγχου
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτοματοποιμένο σύστημα, συσκευές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,εξ αποστασεως
Περιγραφή:
36 σ.,εικ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniPapapefstathiou.pdf

661 KB