Οστικός μεταβολισμός και εντερικός μικροβιόκοσμος: Αλληλεπιδράσεις και επιπτώσεις στη φυσιολογία των οστεοβλαστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 23765 146 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οστικός μεταβολισμός και εντερικός μικροβιόκοσμος: Αλληλεπιδράσεις και επιπτώσεις στη φυσιολογία των οστεοβλαστών
Συγγραφέας:
Γαλάνη, Ειρήνη, Χρήστος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τέντα, Ρωξάνη
Περίληψη:
Ο εντερικός μικροβιόκοσμος, γνωστός και ως δεύτερη γονιδιακή ομάδα του ανθρώπινου σώματος, παίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική λειτουργία, στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και στην οστική υγεία, μέσω μηχανισμών που δεν έχουν ανιχνευτεί πλήρως. Η ρύθμιση της ισοροπίας στους μικροβιακούς πληθυσμούς του εντερικού μικροβιόκοσμου μέσω προβιοτικών ή πρεβιοτικών, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ανάπτυξης ασθενειών που σχετίζονται με τα οστά, όπως η οστεοπόρωση. Οι άπεπτοι πολυσακχαρίτες των μανιταριών και συγκεκριμένα οι β-γλυκάνες, μέσω των ανοσορρυθμιστικών και αντιφλεγμονωδών δράσεων τους, φαίνεται να διαθέτουν παράλληλα και πρεβιοτική δράση. Η παραγωγή βραχείας αλύσου λιπαρών οξέων (SCFA), από τον εντερικό μικροβιόκοσμο μετά από τη ζύμωση πρεβιοτικών ενώσεων, φαίνεται να συμβάλλει στη ρύθμιση του οστικού μεταβολισμού. Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκε η παραγωγή SCFAs, ύστερα από την in vitro ζύμωση των μανιταριών Pleurotus ostreatus WS LGAM1123 POWS (2% w/v), Ganoderma lucidum LGAM 9720 GLBS (2% w/v) και των πλούσιων σε β-γλυκάνες εκχυλισμάτων τους (POWSE και GLBSE) με εμβόλιο από τον εντερικό μικροβιόκοσμο εμμηνοπαυσιακών γυναικών (n=6), τρεις εκ των οποίων ήταν οστεοπενικές. Τα συγκεκριμένα υποστρώματα, αξιολογήθηκαν για την πιθανή πρεβιοτική τους δράση ως προς την παραγωγή SCFAs, σε ένα μοντέλο ζυμώσεως στατικής καλλιέργειας. Ως θετικός μάρτυρας, χρησιμοποιήθηκε η ινουλίνη σε 2 συγκεντρώσεις INU1 (1% w/v) και INU2 (2% w/v) και ο αρνητικός μάρτυρας, δεν περιείχε πηγή άνθρακα (NC). Τα υποστρώματα επωάστηκαν για 24 ώρες αναερόβια, ύστερα από τον εμβολιασμό τους με δείγμα κοπράνων και λήφθηκαν τα υπερκείμενα σε 0, 8 και 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια της in vitro αναερόβιας ζύμωσης, υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση των υποστρωμάτων με τον χρόνο επώασης στο σύνολο των εθελοντριών. Τα υποστρώματα POWS και POWSE, παρουσίασαν τις υψηλότερες συγκεντρώσες συνολικών πτητικών λιπαρών οξέων (total VFAs) στο σύνολο των εθελοντριών σε σχέση με NC και θετικούς μάρτυρες. Στο υπόστρωμα POWS, η ομάδα των οστεοπενικών γυναικών εμφάνισε την υψηλότερη συγκέντρωση συνολικών πτητικών λιπαρών οξέων (total VFAs), οξικού και βουτυρικού συγκριτικά με την ομάδα των εθελοντριών με καλή οστική πυκνότητα. Το υπόστρωμα GLBS και στις 2 ομάδες, αύξησε σημαντικά τις συγκεντρώσεις και τις μοριακές αναλογίες των BSCFAs και other SCFAs. Τέλος, η δράση των συγκεκριμένων υποστρωμάτων μπορεί να συντελέσει στην βελτίωση της εντερικής βιοποιλικότητας, ενισχύοντας την απελευθερωση των ευεργετικών για την υγεία του ξενιστή SCFAs, και πιθανώς να αποτελέσει μία καλή στρατηγική, στοχεύοντας στη βελτίωση της εξέλιξης μεταβολικών νοσημάτων των οστών, όπως είναι η οστεοπόρωση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μικροβιολογία
Λοιπά Θέματα:
Οστά - Μεταβολισμός
Έντερα - Μικροβιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
οστικός μεταβολισμός, πρεβιοτικό, εντερικός μικροβιόκοσμος, μανιτάρια
Περιγραφή:
142 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EiriniGalani.pdf

3 MB