Συστατικά της Μεσογειακής κουζίνας με προστιθέμενη διατροφική αξία

Πτυχιακή Εργασία 23743 163 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συστατικά της Μεσογειακής κουζίνας με προστιθέμενη διατροφική αξία
Συγγραφέας:
Καρακώστα, Αριάνθη, Χρήστος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη κάποιων συστατικών της μεσογειακής κουζίνας όσον αφορά τη διατροφική τους αξία και τα οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα συστατικά αυτά έχουν προστιθέμενη διατροφική αξία οπότε για απλούστευση ονομάζονται υπερτροφές. Ειδικότερα, αφού αναλυθούν εκτενώς η έννοια και τα χαρακτηριστικά των υπερτροφών, παρουσιάζονται απόψεις μελετητών της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με την συνειδητή κατανάλωση των υπερτροφών. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται εκτενής παρουσίαση πέντε υπερτροφών, όπως ο Κρόκος Κοζάνης, το κόκκινο κρασί, η Κορινθιακή Σταφίδα, το ρόδι και το δαμάσκηνο. Ως προς τις παραπάνω υπερτροφές παρουσιάζονται κάποιες γενικές πληροφορίες, η γενική τους χρήση αλλά και η χρήση τους στην κουζίνα, η διατροφική τους αξία και τα οφέλη τους για την υγεία. Από την ανάλυση των παραπάνω υπερτροφών προκύπτει ότι η κατανάλωση αυτών είναι ευεργετική για τον ανθρώπινο οργανισμό λόγω των ευεργετικών συνεπειών τους στην υγεία και ευεξία των ατόμων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Εμπλουτισμένες τροφές
Λέξεις-κλειδιά:
κρόκος Κοζάνης, κόκκινο κρασί, Κορινθιακή Σταφίδα, ρόδι, δαμάσκηνο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KarakostaA_EDD_2020.pdf

510 KB