Υγεία γονέων και διατροφικές συμπεριφορές παιδιών 10-12 ετών : Επιδημιολογική μελέτη σε 1728 οικογένειες στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 23698 27 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Υγεία γονέων και διατροφικές συμπεριφορές παιδιών 10-12 ετών : Επιδημιολογική μελέτη σε 1728 οικογένειες στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Μπόγρη, Μαρία, Σταμάτιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Σκοπός: Μολονότι η επίδραση των γονέων στην διατροφική συμπεριφορά των παιδιών έχει μελετηθεί εκτενώς, η επίδραση της υγείας τους στην διατροφική συμπεριφορά των παιδιών έχει ελάχιστα εξετασθεί. Για το σκοπό αυτό διερευνάται η σχέση μεταξύ της παρουσίας γονέων με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και της διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών.

Υλικό και Μέθοδοι: 1.728 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με έναν από τους γονείς τους συμμετείχαν σε συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε τη διετία 2014-2016. Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και το ιατρικό ιστορικό των γονέων. Η συμμόρφωση των παιδιών στη μεσογειακή διατροφή αξιολογήθηκε μέσω του δείκτη KIDMED, ενώ η υγεία των γονέων αξιολογήθηκε μέσω ενός αθροιστικού σκορ καρδιαγγειακού κινδύνου ειδικά σχεδιασμένο για την παρούσα μελέτη. Στην ανάλυση συμμετείχαν 1.133 παιδιά με καταγεγραμμένες πληροφορίες για το γονικό ιατρικό ιστορικό.

Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι γονείς (92,1%) ανέφεραν μέχρι 2 καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, όπως υπερβαρότητα/παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης έδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, της προσκόλλησης στην μεσογειακή διατροφή και του φορτίου καρδιαγγειακών παθήσεων των γονέων. Τα παιδιά εμφάνισαν 6% μεγαλύτερη πιθανότητα προσκόλλησης στην μεσογειακή διατροφή (OR: 1,06, 95% CI: 1,01-1,12) και 54% χαμηλότερη πιθανότητα αποφυγής κατανάλωσης πρωινού (OR: 0,46, 95% CI: 0,27-0.80) για κάθε μία μονάδα αύξησης στο σκορ καρδιαγγειακού κινδύνου. Η συσχέτιση του KIDMED και του σκορ καρδιαγγειακού κινδύνου παρέμεινε στατιστικά σημαντική μόνο για τα αγόρια μετά την στρωματοποιημένη ανάλυση (OR: 1,09, 95% CI: 1,01-1,18).

Συμπεράσματα: Η κατάσταση υγείας των γονέων σχετίζεται θετικά με τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών και την προσκόλληση τους στην Μεσογειακή διατροφή και αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα επιρροής των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
διατροφικές συμπεριφορές, υγεία γονέων, ιατρικό ιστορικό, καρδιαγγειακά, παιδική παχυσαρκία
Περιγραφή:
107 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaBogri.pdf

1 MB