Σκυριανή εντοπιότητα. Η ιστορία ενός περιθωριοποιημένου χώρου, και η σχέση του με τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή ταυτότητα

Πτυχιακή Εργασία 23691 14 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σκυριανή εντοπιότητα. Η ιστορία ενός περιθωριοποιημένου χώρου, και η σχέση του με τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή ταυτότητα
Συγγραφέας:
Γεωργακόπουλος, Ορφεύς, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γεώργιος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της Σκυριανής εντοπιότητας, καθώς και η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται η συμπεριφορά μίας κοινότητας ως αντίδραση σε ένα κοινωνικό φαινόμενο με περιβαλλοντικό υπόβαθρο.
1) Τι είναι η εντοπιότητα και από που πηγάζει για τους Σκυριανούς, 2) πώς ορίζεται η σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα και ποια είναι η σχέση της με τη σκυριανή εντοπιότητα, 3) πώς βλέπουν οι γηγενείς τη σχέση τους με τις τοπικές, περιφερειακές και κρατικές αρχές, και τέλος 4) ποια είναι η σημασία της ανάπτυξης για το νησί – πού πρέπει να δοθεί έμφαση, και πώς;
Στα παραπάνω ερωτήματα θα προσπαθήσει να απαντήσει η εργασία, βασιζόμενη σε αποτελέσματα που πηγάζουν από ποσοτική έρευνα που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2019, με τη χρήση ερωτηματολογίων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Κοινωνική ταυτότητα - Ελλάδα - Σκύρος
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμική ταυτότητα, Εντοπιότητα, Σκύρος
Περιγραφή:
154 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

OrfeysGeorgakopoulos.pdf

4 MB