Γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για τον υγρότοπο του Μουστού

Μεταπτυχιακή Εργασία 23688 35 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για τον υγρότοπο του Μουστού
Συγγραφέας:
Παπάλου, Ελισάβετ, Σπυρίδων
Επιβλέπων καθηγητής:
Ευθυμίου, Γεώργιος
Περίληψη:
Το κίνητρο της έρευνας αυτής αφορά το κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έχει συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων της περιοχής αυτής.
Η ιδέα και το αντικείμενο της μελέτης αυτής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διεξαγωγή μιας έρευνας καθώς η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί πλέον μείζονος σημασίας ζήτημα στις μέρες μας και μας αφορά όλους.
Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά με το θέμα με τοπικούς παράγοντες καθώς και με εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή που έγινε. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν η πρωτογενής έρευνα με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων και οι συνεντεύξεις με πληροφορητές-κλειδιά από τοπικούς φορείς.
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα είναι πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως έννοια δεν έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των μαθητών και των κατοίκων του τόπου, δεν έχει γίνει βίωμα και τρόπος ζωής τους. Η συνεχής ενημέρωση των πολιτών μέσω περιβαλλοντικών – εκπαιδευτικών δράσεων, το προσωπικό ενδιαφέρον του καθενός αλλά και η καλλιέργεια της παιδείας αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους πολίτες αυτής της κοινωνίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Υγρότοποι - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
υγρότοπος Μουστού, τοπική αυτοδιοίκηση,περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,εκπαιδευτικό σύστημα
Περιγραφή:
290 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ELISAVETPAPALOU.pdf

15 MB