Διατροφικές συμπεριφορές και συγκεκριμένα η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή μεταξύ παιδιών και των γονέων τους και η επίδραση στην παιδική παχυσαρκία: Συγχρονική μελέτη σε 1728 παιδιά από την Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 23681 64 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συμπεριφορές και συγκεκριμένα η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή μεταξύ παιδιών και των γονέων τους και η επίδραση στην παιδική παχυσαρκία: Συγχρονική μελέτη σε 1728 παιδιά από την Ελλάδα
Συγγραφέας:
Φραγκεδάκη, Ευανθία, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Σήμερα το παιδικό υπέρβαρο / η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία αποτελεί σοβαρό ζήτημα, καθώς μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής έχουν αναγνωριστεί ως η καταλληλότερη ασπίδα κυρίως για την παχυσαρκία. Μεθοδολογία: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 1728 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2014-2016, στην Ελλάδα. Τα παιδιά και οι γονείς τους συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που περιλάμβαναν διατροφικές συνήθειες και συνήθειες τρόπου ζωής. Η βαθμολογία KIDMED (εύρος –4 έως 12) χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί το επίπεδο προσκόλλησης της παιδικής ηλικίας στη μεσογειακή διατροφή και το MedDietScore (εύρος 0 έως 55) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της τήρησης των γονέων. Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, το εξεταζόμενο δείγμα ήταν n = 875 μαθητών (522 κορίτσια) - ζευγαριών γονέων των οποίων το επίπεδο προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή ήταν σε θέση να αξιολογηθεί. Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στο ελληνικό δείγμα ήταν 26,0%, σύμφωνα με τα κριτήρια αποκοπής του IOTF για παιδιά. Η βαθμολογία KIDMED ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε υπέρβαρα / παχύσαρκα παιδιά σε σύγκριση με το φυσιολογικό βάρος (4,65 ± 2,14 έναντι 5,16 ± 2,05, p = 0,002). Η πολυ-προσαρμοσμένη ανάλυση αποκάλυψε ότι τα παιδιά που βρίσκονται κοντά στη μεσογειακή διατροφή, ανεξάρτητα από το επίπεδο προσκόλλησης των γονέων στη μεσογειακή διατροφή, ήταν λιγότερο πιθανό να είναι υπέρβαρα / παχύσαρκα (p <0,001). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη αποκάλυψε ότι, η προσκόλληση των παιδιών στη μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε αντιστρόφως με την κατάσταση βάρους, ανεξάρτητα από το επίπεδο γονικής τήρησης αυτού του διατροφικού προτύπου. Οι μελλοντικές παρεμβάσεις κατά της παιδικής παχυσαρκίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κρίσιμη σημασία της οικογενειακής συνάθροισης, των υγιεινών επιλογών διατροφής και των διατροφικών συνηθειών στο οικιακό περιβάλλον για την κατάσταση βάρους των παιδιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Μεσογειακή δίαιτα
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή διατροφή, παιδική παχυσαρκία, δημόσια υγεία, διαχείρηση παχυσαρκίας, οικογενειακή υγεία
Περιγραφή:
94 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvanthiaFragkedaki.pdf

1 MB