Υποθαλάσσια Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου σε Βόρεια θάλασσα και Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 23678 36 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Υποθαλάσσια Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου σε Βόρεια θάλασσα και Ελλάδα
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υποθαλάσσια Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου σε Βόρεια θάλασσα και Ελλάδα
Συγγραφέας:
Δούση, Λυδία, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η εν λόγω πτυχιακή εργασία, όπως αναφέρεται και στον τίτλο «Υποθαλάσσια Κοιτάσματα
Φυσικού Αερίου σε Βόρεια θάλασσα και Ελλάδα», μελετά τα υποθαλάσσια κοιτάσματα του
συγκεκριμένου υδρογονάνθρακα που χρήζουν εκμετάλλευσης στις εν λόγω περιοχές.
Συγκεκριμένα η εργασία αφορά στο κοίτασμα Åsgard της Νορβηγίας στη Βόρεια Θάλασσα και
τα αντίστοιχα κοιτάσματα του Ελλαδικού χώρου. Γίνεται μία εισαγωγή στις γενικότερες χρήσεις
και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αξιοποίησης του Φυσικού Αερίου, ενώ επίσης
γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η εξόρυξη και η εκμετάλλευσή του.
Επιπλέον, επιχειρείται η διεξοδική μελέτη των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών
ζητημάτων που ενδεχομένως θα εγείρονταν, μέσω της πραγμάτωσης ενός έργου τέτοιου
βεληνεκούς. Στη συνέχεια, η πτυχιακή μελέτη αναφέρεται στην περίπτωση αντίστοιχων
κοιτασμάτων στον ελλαδικό χώρο, καθώς και πως αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην
ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση και κυριαρχία της χώρας στον εν λόγω χώρο. Τέλος,
υπογραμμίζεται η διαφορετική προσέγγιση και εκμετάλλευση των εν λόγω κοιτασμάτων σε
κάθε μία από τις παραπάνω χώρες, Νορβηγία και Ελλάδα, και πώς αυτή η διαφορετική προσοχή
που δίνεται στην εκμετάλλευση των αποθεμάτων Φυσικού Αερίου, επηρεάζει
οικονομικοπολιτικά την ανεξαρτησία των παραπάνω χωρών. Κατά την εκπόνηση της παραπάνω
πτυχιακής μελέτης χρησιμοποιήθηκε τόσο πλήθος βιβλιογραφικών πηγών, όσο και
διαγραμμάτων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή απεικόνιση των αντίστοιχων στοιχείων, όπου
χρειαζόταν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Αέριο, Φυσικό
Πηγές ενέργειας
Λέξεις-κλειδιά:
πόροι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιγραφή:
73 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

LydiaDousi.pdf

1 MB