Διάρκεια ύπνου, διατροφικές επιλογές και παιδική παχυσαρκία: Επιδημιολογική μελέτη σε 1728 οικογένειες από την Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 23675 33 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διάρκεια ύπνου, διατροφικές επιλογές και παιδική παχυσαρκία: Επιδημιολογική μελέτη σε 1728 οικογένειες από την Ελλάδα
Συγγραφέας:
Μωρόγιαννη, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Τις τελευταίες δεκαετίες, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί κυρίαρχη πρόκληση για την δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της κατανάλωσης πρωινού και της διάρκειας του ύπνου, ανεξάρτητα αλλά και συνεργιστικά, ως προς την παιδική παχυσαρκία.
Μεθοδολογία: Διεξήχθη συγχρονική μελέτη με δείγμα 1728 Έλληνες μαθητές, ηλικίας 10-12 ετών, κατά την διάρκεια των σχολικών ετών 2014-2016. Συνολικά, επιλέχθηκαν τυχαία 47 δημοτικά σχολεία προς συμμετοχή στην μελέτη. Σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο με στόχο να αξιολογηθούν διάφορες συμπεριφορές των παιδιών. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των παιδιών υπολογίστηκε και κατατάχθηκε βάσει των κατωφλιών της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για την Παχυσαρκία (IOTF). Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις λογιστικής παλινδρόμησης προκειμένου να προσδιοριστεί η σχέση των συμπεριφορικών παραγόντων που εξετάστηκαν με την παιδική παχυσαρκία.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας βρέθηκε να είναι μεγαλύτερος στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια της μελέτης (32.5% (αγόρια) vs. 20.4% (κορίτσια); p<0.001). Μεταξύ των εξεταζόμενων τύπων πρωινού που εξετάστηκαν, το γάλα (p=0.037), το μέλι/μαρμελάδα (p=0.008) και το ψωμί/παξιμάδια (p=0.023) παρουσίασαν στατιστικά σημαντική και αντίστροφη συσχέτιση με την υπερβαρότητα/παχυσαρκία. Η διάρκεια του ύπνου (ώρες/ημέρα) φάνηκε να έχει προστατευτικό ρόλο απένταντι στην υπερβαρότητα/παχυσαρκία (OR (95% CI): 0.85 (0.75 - 0.95)). Παρουσιάστηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας κατανάλωσης πρωινού και της διάρκειας του ύπνου (p=0.002). Η στρωματοποιημένη ανάλυση ανέδειξε πως η επάρκεια ύπνου συνδυαστικά με την καθημερινή πρόσληψη πρωινού μειώνει την πιθανότητα για υπερβαρότητα/παχυσαρκία κατά 26% (OR (95% CI): 0.74 (0.56 - 0.99)).
Συμπεράσματα: Η επάρκεια του ύπνου και η τακτική λήψη πρωινού γεύματος παρουσιάζουν μία συνεργιστική δράση ενάντια στην παιδική παχυσαρκία. Μελλοντικά προγράμματα πρόληψης αλλά και παρέμβασης με στόχευση στους δύο αυτούς εύκολα διαχειρίσιμους παράγοντες μπορούν να έχουν καλά αποτελέσματα στην διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Παιδιά - Ύπνος
Λέξεις-κλειδιά:
τύπος πρωινού, παιδική παχυσαρκία, κατανάλωση πρωινού, διάρκεια ύπνου, παιδική υπερβαρότητα
Περιγραφή:
65 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KonstantinaMorogianni.pdf

2 MB