Το φαινόμενο Brain Drain. Η περίπτωση της Ελλάδας, τα αίτια, οι επιπτώσεις και η εικόνα του «αύριο»

Πτυχιακή Εργασία 23672 33 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το φαινόμενο Brain Drain. Η περίπτωση της Ελλάδας, τα αίτια, οι επιπτώσεις και η εικόνα του «αύριο»
Συγγραφέας:
Τριαντακωνσταντή, Ηλέκτρα, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαυρομμάτης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού, γνωστό και ως Brain Drain, εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας. Σε πρώτη φάση θα αναδειχθεί η σημασία και η ισχύς του φαινομένου της μετανάστευσης μέσω της αναφοράς των παραγόντων που σχετίζονται με τη μετακίνηση των ανθρώπων καθώς επίσης και μέσω των μεταναστευτικών αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα αναδειχθεί η σχέση
της Ελλάδας με τη μετανάστευση μέσα από την παρουσίαση των εισροών και εκροών στη χώρα και πιο συγκεκριμένα των εκροών του εργατικού της δυναμικού. Στη συνέχεια γίνεται μετάβαση στην ειδική κατηγορία αυτή των «εγκεφάλων» ή της «διαρροής των εγκεφάλων», κατηγορία που σχετίζεται με την αποδημία των πτυχιούχων και υψηλά ειδικευόμενων. Θα αναλυθούν τα αίτια και οι παράγοντες που συμβάλουν στην δημιουργία και την εξέλιξη του
φαινομένου μέσω του επεξηγηματικού σχήματος ώθησης- έλξης. Θα γίνει αναφορά στον κατά προσέγγιση αριθμό ατόμων που έχει φύγει από την χώρα και τους λόγους που τους ώθησαν στο να μεταναστεύσουν. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ερευνητικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με σκοπό να διερευνηθεί το κατά πόσο ενδέχεται οι φοιτητές του σήμερα να γίνουν κομμάτι του brain drain στο μέλλον. Η έρευνα εξετάζει την πρόθεση των φοιτητών για μελλοντική μετανάστευση καθώς επίσης και τους λόγους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ή που
ξεκάθαρα αποτελούν κίνητρο για ενδεχόμενη μετανάστευση. Θα γίνει αναφορά στις απόψεις του δείγματος σχετικά με την οικονομική και πολιτική κατάσταση της Ελλάδας αλλά και τις εργασιακές συνθήκες και προοπτικές που πιστεύουν ότι μπορεί να τους εξασφαλίσει. Θα εντοπιστούν οι πόλοι έλξης των φοιτητών, και θα ανακαλύψουμε πως φαντάζονται τη ζωή και τις ευκαιρίες στις νέες χώρες εγκατάστασης. Τέλος θα αναφερθούμε στο κόστος που επιφέρει αυτή η «φυγή» στην Ελλάδα σαν χώρα αποστολής αλλά και πως αυτή η «φυγή» των επιστημόνων μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελός της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
διαρροή επιστημονικού δυναμικού, παράγοντες ώθησης- έλξης, Ελλάδα, μεταναστευτικό απόθεμα, μετανάστευση
Περιγραφή:
107 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

IlektraTriantakonstanti.pdf

1 MB