Συστήματα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 23550 29 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συστήματα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Κατσίποδα, Παναγιώτα, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Πραβίτα, Μαρία-Ηλιάνα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί και να προσεγγιστεί κριτικά το νομοθετικό πλαίσιο επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από το 1985 έως το 2018, αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές. Υπήρξε ο πόθος να συμπεριληφθεί και η επικείμενη νομοθετική αλλαγή του 2020, για την οποία δεν έχει γραφτεί τίποτε, αλλά μας πρόλαβε η πανδημία του κορονοϊού. Οι αλλαγές στους νόμους για την επιλογή Διευθυντών είναι αρκετές, με κορύφωση και έναν αντισυνταγματικό νόμο, τον Ν. 4327/2015. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε πτυχές της σχολικής διοίκησης και χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή μιας σχολικής μονάδας για να συμπεράνουμε κατά πόσο τα συστήματα επιλογής που εισήχθησαν αναζητούν αυτόν τον ιδεατό διευθυντή.
Η μεθοδολογία είναι αυτή της ιστορικής συγκριτικής μεθόδου συνδυασμένη με ανάλυση περιεχομένου. Η σύγκριση των συστημάτων επιλογής μάς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση αλλά ακόμη δεν έχει καταλήξει στο άριστο σύστημα επιλογής, που θα μπορούσε να εδραιωθεί και να παραμείνει ακόμη και μετά την εκλογή ενός διαφορετικού κόμματος. Μέχρι τώρα, η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι κάθε νέα εκλεγμένη κυβέρνηση προτείνει ένα διαφορετικό σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ο καθοριστικός ρόλος των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν με τη σειρά τους σε ένα ορθό και εδραιωμένο σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, που θα μπορούσε να σταθεί με διάρκεια στο χρόνο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Διευθυντές σχολείων
Εκπαιδευτική ηγεσία
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Λέξεις-κλειδιά:
σχολική ηγεσία, διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιακά συμβούλια, συστήματα επιλογής, σχολική διοίκηση
Περιγραφή:
146 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotaKatsipoda.pdf

1 MB