Απόψεις κατοίκων του Νομού Χανίων για θέματα Βιώσιμης Διατροφής

Μεταπτυχιακή Εργασία 23536 28 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις κατοίκων του Νομού Χανίων για θέματα Βιώσιμης Διατροφής
Συγγραφέας:
Σφακιανάκη, Ευδοξία, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Ο όρος Βιωσιμότητα, υπεισέρχεται τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας και φυσικά, δε θα μπορούσε να απουσιάζει από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου όπως αυτή της διατροφής. Μέσα από έρευνες αποδεικνύεται πως οι διατροφικές μας επιλογές, καθώς και η ίδια η βιομηχανία τροφίμων, είναι υπεύθυνες σε μεγάλο βαθμό για την καταστροφή του περιβάλλοντος από το οποίο κι εξαρτάται η τροφική διαθεσιμότητα.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματεύεται τις απόψεις κατοίκων του Νομού Χανίων σε θέματα Βιώσιμης Διατροφής, μελετώντας παράλληλα τις αγοραστικές και διατροφικές συνήθειες τους οι οποίες και μπορούν να υποδείξουν ουσιαστικά την προσκόλλησή τους ή μη σε βιώσιμες διατροφικές πρακτικές.
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των διατροφικών και καταναλωτικών συνηθειών των κατοίκων του Ν. Χανίων, οι απόψεις τους αλλά και το επίπεδο ενημερότητάς τους αναφορικά με τη βιωσιμότητα και τη βιώσιμη διατροφή.
Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο απευθυνόταν σε κατοίκους του Νομού Χανίων από 18 ετών και άνω.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι η πλειοψηφία των κατοίκων γνωρίζει τον όρο Βιωσιμότητα και σε γενικές γραμμές αντιλαμβάνεται την έννοια της Βιώσιμης Διατροφής. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σοβαρή προτίμηση των καταναλωτών στην αγορά εγχώριων προϊόντων διατροφής και μάλιστα, από μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Τέλος, αναφορικά με τις καθημερινές διατροφικές τους συνήθειες, αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό αυτών που τηρούν κάποια από τις νηστείες της ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά και τα ποσοστά που καταγράφηκαν σε κατανάλωση λαχανικών, φρούτων και γαλακτοκομικών σε συνάρτηση με την αποκλειστική σχεδόν χρήση του ελαιόλαδου και την ελάχιστη σπατάλη τροφίμων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Διατροφικές έρευνες
Τροφή, Κατανάλωση της
Λέξεις-κλειδιά:
οικολογικό αποτύπωμα, νηστεία, τοπικότητα, Βιώσιμη Διατροφή, σπατάλη τροφίμων
Περιγραφή:
186 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvdoxiaSfakianaki.pdf

3 MB