Τυπολογία των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού Κόλπου: διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος

Μεταπτυχιακή Εργασία 2349 234 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τυπολογία των λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού Κόλπου: διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος
Συγγραφέας:
Τσαμαρδά, Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Ο Αμβρακικός Κόλπος βρίσκεται στην βορειοδυτική Ελλάδα, είναι σχεδόν κλειστός με πολλά και ποικίλα μεταβατικά συστήματα και συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη Ramsar.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η προκαταρκτική τυπολογική ταξινόμηση 24 λιμνοθαλάσσιων σωμάτων σύμφωνα με τις απατήσεις της Οδηγίας–Πλαίσιο της Ε.Ε. για τα Ύδατα. Η ανάπτυξη πλήρους τυπολογικής ταξινόμησης δεν είναι δυνατή λόγω της έλλειψης στοιχείων.
Οι λιμνοθάλασσες ταξινομούνται σε τρεις κύριους τύπους βάσει της φυσιογραφικής σύνδεσης τους με τη θάλασσα. Η Ροδιά και Μεγάλη Σάλτινη χαρακτηρίζονται ως ‘εσωτερικές’, δεκαεπτά λιμνοθάλασσες (Τσουκαλιό, Λογαρού, Σακουλέτσι, Κόφτρα-Παλαιόμπουκα, Άγριλος, Κατάφουρκο, Μπούκα, Χαλίκι, Ρούγα, Μικρή Σαλτίνη, Άκτιο, Κοκκάλα, Πωγωνίτσα, Ψαθάκι, Μάζωμα, Τσοπέλι και Βούβαλος) χαρακτηρίζονται ως ‘εξωτερικές κλειστές’ και πέντε λιμνοθάλασσες (Μαρτινί, Πλατανάκι, Πλαματερό, Λιμένι και Βαθύ) χαρακτηρίζονται ως ‘εξωτερικές ανοιχτές’. Ανάλογα με το μέγεθος τους, τέσσερις λιμνοθάλασσες κατατάσσονται στην κατηγορία των ‘πολύ μεγάλων’ (Ροδιά, Τσουκαλιό, Λογαρού και Πλατανάκι), εννιά (Κόφτρα-Παλαιόμπουκα, Πλαματερό, Άγριλος, Κατάφουρκο, Ρούγα, Λιμένι, Μεγάλη Σάλτινη, Μάζωμα και Τσοπέλι) ανήκουν στην κατηγορία των ‘μεγάλων’, έξι λιμνοθάλασσες (Σακουλέτσι, Μπούκα, Μικρή Σαλτίνη, Κοκκάλα, Πωγωνίτσα και Βαθύ) κατατάσσονται στην κατηγορία των ‘μικρών’ και πέντε (Μαρτινί, Χαλίκι, Άκτιο, Ψαθάκι, και Βούβαλος) ανήκουν στην κατηγορία των ‘πολύ μικρών’.
Επιπρόσθετα, εκτιμάται η ένταση των ανθρωπογενών πιέσεων που ασκούνται σε κάθε λιμνοθάλασσα και την περιβάλλουσα περιοχή, καθώς επίσης η ακεραιότητα της λεκάνης απορροής στην οποία ανήκουν οι λιμνοθάλασσες. Η προκαταρκτική αξιολόγηση της οικολογικής τους κατάστασης έδειξε ότι δεκαπέντε από αυτές (Κοκκάλα, Άγριλος, Λογαρού, Μπούκα, Τσουκαλιό, Κόφτρα-Παλαιόμπουκα, Ροδιά, Βαθύ, Πωγωνίτσα, Μάζωμα, Ψαθάκι, Μικρή Σαλτίνη, Κατάφουρκο, Λιμένι και Μεγάλη Σαλτίνη) έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την τεχνητή διακοπή της εισροής γλυκού νερού. Σε εννέα υδάτινα σώματα (Κοκκάλα, Άγριλος, Πωγωνίτσα, Μάζωμα, Λογαρού, Τσουκαλιό, Κόφτρα-Παλαιόμπουκα, Ροδιά και Τσοπέλι) ασκούνται πιέσεις από την ανάπτυξη μεγάλων ιχθυοτροφείων, ενώ σημαντικές επεμβάσεις στη σύνδεση με τη θάλασσα έχουν δεχτεί έντεκα από τις λιμνοθάλασσες και συγκεκριμένα οι Άγριλος, Λογαρού, Μπούκα, Τσουκαλιό, Κόφτρα-Παλαιόμπουκα, Σακουλέτσι, Κοκκάλα, Βαθύ, Μάζωμα, Μικρή Σαλτίνη και Ροδιά.
Σε δεκαπέντε λιμνοθάλασσες (Κοκκάλα, Βαθύ, Άγριλος, Πωγωνίτσα, Ψαθάκι, Μικρή Σαλτίνη, Μπούκα, Κατάφουρκο, Λιμένι, Μάζωμα, Λογαρού, Τσουκαλιό, Κόφτρα-Παλαιόμπουκα, Τσοπέλι και Σακουλέτσι) η εγγύς περιοχή έχει χάσει την φυσικότητά της κατά ένα μεγάλο μέρος λόγω της παρουσίας τεχνητών κατασκευών. Επιπρόσθετα, η εγγύς περιοχή των λιμνοθαλασσών εμφανίζεται σημαντικά επηρεασμένη από την ανάπτυξη των διαφόρων χρήσεων γης σε δεκαεπτά περιπτώσεις λιμνοθαλασσών και συγκεκριμένα των Κοκκάλα, Βαθύ, Άγριλος, Πωγωνίτσα, Μάζωμα, Λογαρού, Ψαθάκι, Μικρή Σαλτίνη, Μπούκα, Κατάφουρκο, Μεγάλη Σαλτίνη, Λιμένι, Τσοπέλι, Σακουλέτσι, Ρούγα, Άκτιο και Χαλίκι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικολογία
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Λιμνοθάλασσες - Τυπολογία
Αμβρακικός Κόλπος
Οικολογία - Ελλάδα - Αμβρακικός Κόλπος
Λέξεις-κλειδιά:
Λιμνοθάλασσες, υδροβιότοποι, περιβαλλοντική διαχείριση, Αμβρακικός
Περιγραφή:
184 σ. : εικ., πίν., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki29.pdf