Συσχέτιση της διατροφής με τον κίνδυνο επίπτωσης του μεταβολικού συνδρόμου σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από την μελέτη Feel4Diabetes

Μεταπτυχιακή Εργασία 23393 52 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση της διατροφής με τον κίνδυνο επίπτωσης του μεταβολικού συνδρόμου σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από την μελέτη Feel4Diabetes
Συγγραφέας:
Σίννη, Δήμητρα, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Ιωάννης
Περίληψη:
Σκοπός και εισαγωγή: Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα κλινικό σύνδρομο το οποίο απαρτίζεται από επιμέρους παθολογικές οντότητες και πιο συγκεκριμένα από την παρουσία κεντρικής παχυσαρκίας, υπέρτασης (συστολικής ή διαστολικής), δυσλιπιδαιμίας (υπερτριγλυκεριδαιμίας και χαμηλών συγκεντρώσεων υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL)) και αυξημένων επιπέδων γλυκόζης αίματος νηστείας. Τα τελευταία χρόνια ο επιπολασμός του ΜΣ παρουσιάζει εκθετική αύξηση λόγω της εμφάνισης όλο και μεγαλύτερου αριθμού ατόμων με διαταραχές στην κεντρική εναπόθεση λίπους (παχύσαρκα/ υπέρβαρα) ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης ανθυγιεινών διατροφικών προτύπων και της καθιστικής ζωής που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τα τελευταία έτη πραγματοποιούνται μελέτες που έχουν σαν στόχο την διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου εμφάνισης των επιμέρους παραμέτρων του ΜΣ. Οι συσχετίσεις αυτές έχουν μελετηθεί τόσο σε υγιή όσο και σε άτομα με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου του ΜΣ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ ομάδων τροφίμων και του κινδύνου εμφάνισης των παθολογικών παραμέτρων του ΜΣ σε φαινομενικά υγιείς ενήλικες, με υψηλό κίνδυνο όμως ανάπτυξης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
Μεθοδολογία: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της μελέτης Feel4Diabetes. Το δείγμα της μελέτης αποτελείτο από 2453 ενήλικες (μ. ηλικίας 40.47±5.41 έτη) με μη διαγνωσμένο ΣΔτ2 ή υπέρταση, αυξημένου κινδύνου ωστόσο για ΣΔτ2, από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω τυποποιημένων διαδικασιών (σωματομετρικές αξιολογήσεις, βιοχημικές αναλύσεις φλεβικού αίματος) και επικυρωμένων ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις και η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών. Η συσχέτιση πραγματοποιήθηκε μεταξύ ομάδων τροφίμων και του κινδύνου εμφάνισης των παραμέτρων του ΜΣ, χρησιμοποιώντας πολυπαραγοντικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης μετά από διορθώσεις για την ηλικία, το φύλο, το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), το κάπνισμα και την συνολική καθιστική ενασχόληση.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών πλήρη σε λιπαρά, καφέ και αλκοόλ συσχετίστηκαν θετικά με τον κίνδυνο αυξημένης γλυκόζης αίματος νηστείας. Επίσης, τα γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά συσχετίστηκαν θετικά με τον κίνδυνο αυξημένων TGs αίματος. Οι συγκεντρώσεις της HDL στο αίμα συσχετίστηκαν θετικά με την κατανάλωση φρούτων και αρνητικά με την πρόσληψη ξηρών καρπών. Όσον αφορά την AΠ, τα γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ο καφές και το αλκοόλ συνδέονταν θετικά, ενώ τα φρούτα και τα όσπρια παρουσίασαν αντίστροφη συσχέτιση. Επιπλέον, η υψηλή πρόσληψη καφέ συνδέθηκε αρνητικά με αυξημένη περίμετρο μέσης. Όλα τα προαναφερθέντα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τον ΔΜΣ, το κάπνισμα και τη συνολική καθιστική ενασχόληση.
Συμπεράσματα: Η υψηλή κατανάλωση φρούτων και οσπρίων σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης των παθολογικών παραμέτρων του ΜΣ, ενώ η πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων καφέ, αλκοόλ και γαλακτοκομικών (είτε πλήρη είτε χαμηλά σε λιπαρά) παρατηρήθηκε πως συσχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης των παραμέτρων αυτών. Επομένως μελλοντικά προγράμματα διατροφής θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω δεδομένα με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης διατροφής και παραγόντων του ΜΣ σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο για ΣΔτ2.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διαβήτης - Διαιτολογικές απόψεις
Διατροφικές έρευνες
Λέξεις-κλειδιά:
διατροφικές συνήθειες, Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2, κατηγορίες τροφίμων, μεταβολικό σύνδρομο, διατροφή
Περιγραφή:
38 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DIMITRASINNI.pdf

910 KB