Έλεγχος σωματικού βάρους: Απόψεις και στάσεις των επαγγελματιών προπονητών εκγύμνασης

Μεταπτυχιακή Εργασία 23387 90 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έλεγχος σωματικού βάρους: Απόψεις και στάσεις των επαγγελματιών προπονητών εκγύμνασης
Συγγραφέας:
Μπούμπαρη, Ζαχαρούλα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Ματάλα, Αντωνία Λήδα
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τις σχετικές με τον έλεγχο σωματικού βάρους εμπειρίες, απόψεις και πρακτικές γυμναστών που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και εργάζονται σε γυμναστήρια.
Η μελέτη συνίσταται σε μια ποιοτική έρευνα με τη διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων με δέκα γυμναστές/τριες (5 άνδρες- 5 γυναίκες) οι οποίοι μίλησαν για τις εμπειρίες από το αθλητικό τους παρελθόν, τις τρέχουσες συνήθειές τους διατροφής και άσκησης, τις απόψεις τους και τις συμβουλές τους αναφορικά με θέματα ελέγχου βάρους καθώς και άλλα θέματα διατροφής και άσκησης. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν από την ερευνήτρια και το υλικό που προέκυψε αναλύθηκε με βάση τις αρχές της ανάλυσης περιεχομένου.
Οι μαρτυρίες των γυμναστών και γυμναστριών που καταγράφησαν οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσματα: όλοι οι συμμετέχοντες υπήρξαν αθλητές ως παιδιά και ως έφηβοι, χωρίς ωστόσο να έχουν δεχτεί διαιτητική καθοδήγηση από τους προπονητές τους εκείνη την περίοδο. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ήρθαν αντιμέτωποι με την πρόκληση του ελέγχου του βάρους τους κάποια χρονική στιγμή της ζωής τους και ακολούθησαν διαφορετικές διατροφικές πρακτικές. Οι τρέχουσες διατροφικές συνήθειες της πλειονότητας των συμμετεχόντων εναρμονίζονται πλήρως με ένα παραδοσιακό μοντέλο διατροφής μεσογειακού τύπου. Οι συμμετέχοντες, αν και καλούνται συχνά να παρέχουν συμβουλευτική αναφορικά με τον έλεγχο βάρους στους ασκούμενους τους οποίους παρακολουθούν στα γυμναστήρια όπου απασχολούνται, περιορίζονται σε γενικές οδηγίες, σύμφωνα και με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής. Προκειμένου για την απώλεια σωματικού βάρους, κατά βάση συμβουλεύουν την εφαρμογή ενεργειακού περιορισμού και τη μείωση των μερίδων φαγητού από όλες τις ομάδες τροφίμων. Αν και σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (9 στους 10) είναι θετικά διακείμενοι προς τα συμπληρώματα διατροφής, μόνο οι μισοί είναι διατεθειμένοι να τα προτείνουν σε ασκούμενους και πάντα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλοι τους θεωρούν πολύ σημαντική την «εικόνα» του γυμναστή, ωστόσο, επισημαίνουν τη σημασία της επικοινωνίας και της παρακίνησης των ασκούμενων. Η πλειονότητα θεωρεί την ισορροπημένη-μειωμένων θερμίδων διατροφή και τη διατροφική υποστήριξη από επαγγελματία διαιτολόγο ως τις πιο αποτελεσματικές διαιτητικές προσεγγίσεις προκειμένου για την απώλεια βάρους. Όλοι δε πιστεύουν πως, συγκρινόμενη με τη μη οργανωμένη άσκηση, η οργανωμένη άσκηση πλεονεκτεί αναφορικά με τον έλεγχο βάρους. Τέλος, στο ζήτημα αυτό, η χρήση των smart watches από τους ασκούμενους αξιολογήθηκε θετικά από τους συμμετέχοντες στη μελέτη.
Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι οι επαγγελματίες της άσκησης αποτελούν ένα πληθυσμό που έχει να προσφέρει πολλά μέσα από την εργασία του στο χώρο των γυμναστηρίων παράλληλα με την αποτελεσματική και ασφαλή εκγύμναση. Έχοντας την κατάλληλη μόρφωση και με απόλυτο σεβασμό των επαγγελματικών τους ορίων μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης και προώθησης υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών για τους ασκούμενους- πελάτες τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Διαχείριση βάρους
Λέξεις-κλειδιά:
γυμναστήρια, πρακτικές προσωπικών γυμναστών, απόψεις γυμναστών, έλεγχος βάρους, διατροφικές συνήθειες
Περιγραφή:
141 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ZacharoulaBoumpari.pdf

1 MB