Ανάλυση στρατηγικών τιμολόγησης υπηρεσιών νέφους υλικοτεχνικής υποδομής (IaaS)

Διδακτορική Διατριβή 23381 77 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση στρατηγικών τιμολόγησης υπηρεσιών νέφους υλικοτεχνικής υποδομής (IaaS)
Συγγραφέας:
Φιλιοπούλου, Ευαγγελία, Χρήστος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) έχει γνωρίσει τρομερή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και παρόλο που η χρήση του υπολογιστικού νέφους έχει εδραιωθεί, το καινοτόμο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο συνεχίζει να γνωρίζει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Τα μοντέλα που συνθέτουν το υπολογιστικό νέφος είναι η Υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), Υπηρεσίες Πλατφόρμας (PaaS) και οι υπηρεσίες Λογισμικού (SaaS) και γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη, όμως οι IaaS υπηρεσίες ξεχωρίζουν για τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Ο αριθμός των παρόχων που προσφέρουν IaaS υπηρεσίες συνεχώς αυξάνεται και εταιρείες με εδραιωμένη θέση στην IT αγορά π.χ Amazon, Microsoft, IBM προσφέρουν IaaS υπηρεσίες με σκοπό την αύξηση των κερδών τους.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν IaaS υπηρεσίες συνεχώς αυξάνεται και περισσότεροι χρήστες υιοθετούν υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους, επιλέγοντας τη βέλτιστη λύση που καλύπτει τις ανάγκες τους. Όμως η πληθώρα ισοδύναμων IaaS υπηρεσιών σε διαφορετικές τιμές προκαλεί σύγχυση στους χρήστες οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν την υπηρεσία που τους ταιριάζει καλύτερα με τα κριτήρια τους αλλά και με τα χρήματα που έχουν να διαθέσουν.
Οι πάμπολλες IaaS υπηρεσίες σε διαφορετικές τιμές και η έλλειψη τυποποίησης των τιμολογιακών πολιτικών των παρόχων συγχέει τους χρήστες και δημιουργεί πολλά προβλήματα στην λήψη αποφάσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η τρέχουσα διατριβή ορίζει τις IaaS υπηρεσίες αξιοποιώντας λειτουργικά και μη λειτουργικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον εξετάζει, μελετά και προτείνει μοντέλα τιμολόγησης, βασισμένα σε γνωστές οικονομικές και στατιστικές μεθόδους. Εξετάζεται και μελετάται η άποψη του χρήστη αλλά και του παρόχου, αναδεικνύοντας τα προτεινόμενα μοντέλα τιμολόγησης της διατριβής τα οποία βασίζονται στα Ηδονικά Μοντέλα(Hedonic Methods) , στη μέθοδο PairWise, στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis) και στα Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation Model)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Λέξεις-κλειδιά:
Λειτουργικές απαιτήσεις, Υπολογιστικό Νέφος, Αποδοτικότητα, Τιμολόγηση, Μη-Λειτουργικές Απαιτήσεις
Περιγραφή:
144 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvangeliaFiliopoulou.pdf

3 MB