Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιακό τομέα. Μελέτη περίπτωσης για τη Γλυφάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 23354 98 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιακό τομέα. Μελέτη περίπτωσης για τη Γλυφάδα
Συγγραφέας:
Γιαννακέ, Παναγιώτα, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η αυξανόμενη απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής ως αποτέλεσμα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, της αλόγιστης χρήσης ενεργειακών πόρων και της υπέρμετρης κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν κάποια από τα κυριότερα και πιο επίκαιρα θέματα του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν βασικούς πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτάται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα (κυρίως λιγνίτη και πετρέλαιο). Ανάμεσα στους τομείς με υψηλή κατανάλωση φυσικών πόρων αλλά και πηγών ρύπανσης συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά. Ως εκ τούτου, η οικιακή κατανάλωση ενέργειας δεδομένης της ανομοιογένειας της και των τακτικών αλλαγών της κρίνεται ως τομέας με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και συμβολής στους στόχους αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης. Σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κατοίκων της Γλυφάδας στα νοικοκυριά τους, τις τακτικές εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούν καθώς και τις γνώσεις και την αποδοχή των τεχνολογιών ΑΠΕ.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι κάτοικοι του Δήμου Γλυφάδας είναι αρκετά ενημερωμένοι για τα ενεργειακά θέματα και έχουν και καλή συμπεριφορά σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, είναι καλά ενημερωμένοι για τις ΑΠΕ, κυρίως την ηλιακή και αιολική μορφή. Τα άτομα φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των ΑΠΕ στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος και της ζωής τους γενικότερα. Στο πλαίσιο της επίτευξης μιας βιώσιμης ανάπτυξης, η εύρεση νέων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και η αντικατάσταση των συμβατικών μορφών ενέργειας με ΑΠΕ αποτελεί σημαντική πρόκληση και ταυτόχρονα υποχρέωση για όλους. Η ενεργειακή πολιτική πρέπει να συνδυαστεί με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση των ΑΠΕ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Γλυφάδα
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Λέξεις-κλειδιά:
Γλυφάδα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οικιακή κατανάλωση ενέργειας, ρύπανση περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας
Περιγραφή:
147 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotaGiannake.pdf

5 MB