Δυσκολίες ύπνου σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 23336 90 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δυσκολίες ύπνου σε παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
Συγγραφέας:
Παπαευθυμίου, Δέσποινα, Ευθύμιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, μέσα από αυτοαναφορές των παιδιών και των μητέρων τους, να μελετήσει την ποιότητα του ύπνου και των δυσκολιών του ύπνου σε παιδιά με διαγνωσμένη ΔΕΠΥ και σε παιδιά χωρίς συμπτώματα της ΔΕΠΥ, καθώς και να εξετάσει την πιθανή σχέση μεταξύ της γονεϊκής τυπολογίας και των δυσκολιών στον ύπνο των παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 παιδιά διαγνωσμένα με ΔΕΠΥ, 100 παιδιά, τα οποία δεν είχαν συμπτώματα της ΔΕΠΥ, καθώς και οι μητέρες τους (Ν=130). Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας ήταν η Κλίμακα Αξιολόγησης ΔΕΠΥ Vanderbilt για Γονείς (VADPRS), η Κλίμακα Τυπολογίας Μητέρας (PSDQ), τα Μοτίβα Ύπνου Παιδιών (CRSP) και το Ερωτηματολόγιο Συνηθειών Ύπνου των Παιδιών (CSHQ). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν τις ερευνητικές υποθέσεις, δείχνοντας αφενός ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ είχαν φτωχότερη ποιότητα ύπνου και αυξημένες δυσκολίες ύπνου, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν είχαν συμπτώματα ΔΕΠΥ και αφετέρου ότι οι γονεϊκοί τύποι διαπαιδαγώγησης έχουν πολλαπλές επιδράσεις στις συνήθειες και την ποιότητα ύπνου των παιδιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά - Ύπνος
Διαταραχές του ύπνου στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
δυσκολίες ύπνου, ΔΕΠΥ, ποιότητα ύπνου, γονεϊκή τυπολογία
Περιγραφή:
106 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DespoinaPapaefthymiou.pdf

1 MB