Δυνητική χωροθέτηση πλωτής συσκευής ανάκτησης κυματικής και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο Αιγαίο Πέλαγος

Πτυχιακή Εργασία 23330 102 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δυνητική χωροθέτηση πλωτής συσκευής ανάκτησης κυματικής και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο Αιγαίο Πέλαγος
Συγγραφέας:
Κωνσταντάκη, Μαρίνα, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Κατσαφάδος, Πέτρος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση συνδυαστικού μηχανισμού ανάκτησης ενέργειας μέσω του αέρα και των κυμάτων. Ειδικότερα, στοχεύει στη μελέτη δυνητικής υλοποίησης μιας πλωτής κατασκευής, η οποία θα συναποτελείται από τρεις μηχανισμούς ανάκτησης κυματικής ενέργειας και μια πλωτή ανεμογεννήτρια. Στοχεύει επίσης στα πλεονεκτήματα της θαλάσσιας ενέργειας τα οποία δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί στο έπακρο στον ελλαδικό χώρο. Με βάση πρωτογενή δεδομένα, η έρευνα αυτή εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν μία από τις καλύτερες δυνατές λύσεις όσον αφορά την εκμετάλλευση της "γαλάζιας ενέργειας".
Η προσομοίωση γίνεται με το ημι-εμπειρικό μοντέλο WASP. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα χρονολογικών σειρών για το θαλάσσιο περιβάλλον, τα αρχικά δεδομένα αφορούν τη νήσο Σύρο, περιοχή Μαυροργιού, για την περίοδο από 8/12/2010 έως 31/1/2012. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνες τις οποίες ασχολείται η παρούσα εργασία. Έπειτα, θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά, τα είδη, τα κριτήρια έδρασης και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των πλωτών ανεμογεννητριών καθώς στα σημαντικότερα παγκοσμίως έργα που αποσκοπούν στη βέλτιστη υλοποίησή τους.
Εν συνεχεία, θα γίνει αναφορά στους μηχανισμούς ανάκτησης κυματικής ενέργειας, στην κατανομή τους, τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματά τους, καθώς και στα ήδη υπάρχοντα και σημαντικότερα κυματικά πάρκα. Κατά την προσπάθεια συνδυασμού των ανωτέρω κατασκευών σε μια ενιαία και θα εξεταστούν παράγοντες και που μπορούν να την επηρεάσουν. Τέλος, θα υπάρξουν ορισμένα συμπεράσματα αναφορικά με τη δυνητική τοποθέτηση της κατασκευής στο Αιγαίο πέλαγος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Λοιπά Θέματα:
Αιολική ενέργεια - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χωροθέτηση - κατανομή, γαλάζια ενέργεια
Περιγραφή:
73 σ.:εικ.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MarinaKonstantaki.pdf

4 MB