Τι είναι υγιής και ενεργός γήρανση και με ποια μέτρα προωθείται. Ο ρόλος που μπορεί να παίξει η εταιρική κοινωνική ευθύνη

Μεταπτυχιακή Εργασία 23118 113 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τι είναι υγιής και ενεργός γήρανση και με ποια μέτρα προωθείται. Ο ρόλος που μπορεί να παίξει η εταιρική κοινωνική ευθύνη
Συγγραφέας:
Μίχος, Δημήτριος, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τραγάκη, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Οι σύγχρονες κοινωνίες στην Ευρώπη και τις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες χαρακτηρίζονται από κατακόρυφη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης τις τελευταίες δεκαετίες και παράλληλα γήρανση του πληθυσμού. Είναι κοινή διαπίστωση ότι παγκοσμίως οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών αποτελούν πλέον την ταχύτερα διευρυνόμενη ηλικιακή ομάδα. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν ένα μέγιστο επίτευγμα της ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα και μία τεράστια πρόκληση για την επιβίωση των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Το φαινόμενο της πληθυσμιακής γήρανσης και οι επιπτώσεις του απασχολούν πολιτικούς, υγειονομικούς, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους κ.ά. ενώ παράλληλα ένα πλήθος προγραμμάτων και δράσεων βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνεπάγεται η γήρανση του πληθυσμού.
Η προαγωγή της ενεργού γήρανσης αποτελεί πρωταρχικής σημασίας εργαλείο προσέγγισης της γήρανσης και των συνεπειών που απορρέουν από αυτή για το άτομο και την κοινωνία. Με το συγκεκριμένο όρο περιγράφεται η διατήρηση της καλής υγείας των ηλικιωμένων, η προστασία της ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους, η διασφάλιση της ποιότητας ζωής τους και η ενεργητική συμμετοχή τους στα κοινωνικά, πολιτιστικά και πνευματικά δρώμενα. Ωστόσο ,προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ενεργού γήρανσης απαιτούνται σημαντικές μεταβολές στην αντίληψη, τις συνήθειες και στις οργανωτικές δομές της κοινωνίας.
Η επιτυχής προώθηση της ενεργού γήρανσης προϋποθέτει την αναμόρφωση των συστημάτων υγείας και πρόνοιας, τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων παροχής και φροντίδας υγείας, την πληροφόρηση του κοινού και την αλλαγή συνηθειών και τρόπου ζωής των ηλικιωμένων. Σημαντικός μπορεί να είναι ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στην πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη θεραπευτική χρόνιων νόσων που εμφανίζονται συχνότερα στο γήρας και την αντιμετώπιση των αναπηριών που τις συνοδεύουν. Τα οφέλη που συνεπάγεται η υποστήριξη της ενεργού γήρανσης αφορούν τα άτομα, τις οικογένειες, τις κοινωνίες, τα κράτη. Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι η μείωση χρήσης και κόστους των υγειονομικών υπηρεσιών που θα συμβάλλει στην επιβίωση του κράτους πρόνοιας και η διασφάλιση ευτυχισμένης παραγωγικής ζωής για τους ηλικιωμένους.
Η δυνατότητα παράτασης του εργασιακού βίου ,οι ευκαιρίες παραμονής στην αγορά εργασίας και η δυνατότητα συνέχισης της σταδιοδρομίας αλλά και της κοινωνικής προσφοράς των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας απαιτούν αρκετές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις:
1.Αλλαγή νοοτροπίας που ενισχύει τον ηλιακό ρατσισμό (ageism)και δημιουργία δίκαιων και ορθών συμπεριφορών προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους.
2. Ενίσχυση της προσπάθειας για την ανάδειξη και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.
3. Μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό βίο για τη δημιουργία ενός φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος προς όλες τις γενιές .
4. Συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τις μεγάλες επιµέρους διαφορές μεταξύ των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας, παρέχοντας ευέλικτα όρια συνταξιοδότησης καθώς και οικονοµικά κίνητρα για παράταση του εργασιακού βίου.
5. Οργανωτική µεταρρύθµιση για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων και παραγόντων που επηρεάζουν το ποιοτικό επίπεδο και την παράταση του εργασιακού βίου.
6. Μεταρρυθμίσεις στις υγειονομικές υπηρεσίες για την ενίσχυση των προληπτικών υπηρεσιών υγείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Λοιπά Θέματα:
Δημογραφία - Ελλάδα
Γήρανση
Πληθυσμός - Ελλάδα
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντελο-κεντρική Σχεδίαση Συστημάτων
Περιγραφή:
63 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DIMITRIOSMICHOS_.pdf

1 MB