Υδρομετεωρολογική μοντελοποίηση ενός πλημυρικού γεγονότος στο Σπερχειό ποταμό

Μεταπτυχιακή Εργασία 23109 306 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Υδρομετεωρολογική μοντελοποίηση ενός πλημυρικού γεγονότος στο Σπερχειό ποταμό
Συγγραφέας:
Θεοφανίδη, Σοφία, Σταύρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κατσαφάδος, Πέτρος
Περίληψη:
Η πρόγνωση των πλημμυρών συμβάλλει στην έγκαιρη επίγνωση και την ετοιμότητα και κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου.
Οι υδρολογικές προσομοιώσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για τους φυσικούς κινδύνους και μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο σε ερευνητικό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Στην παρούσα εργασία προσομοιώνεται ένα πλημμυρικό γεγονός χρησιμοποιώντας δυο μοντέλα ένα υδρομετεωρολογικό το οποίο βασίζεται σε μετεωρολογικές προγνώσεις και ένα που αξιοποιεί Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Το υδρομετεωρολογικό μοντέλο προσομοιώνει τις ατμοσφαιρικές και υδρολογικές διεργασίες δίνοντας τη δυνατότητα μελέτης της αλληλεπίδρασής τους. Μεγαλύτερο πλεονέκτημα του υδρομετεωρολογικού μοντέλου η προσομοίωση των υδρομετεωρολογικών διεργασιών για όλη την έκταση της υδρολογικής λεκάνης και η πρόγνωσή της μέρες πριν την εξέλιξή της πλημμύρας (χρησιμοποιώντας υδρομετεωρολογικές προγνώσεις) γεγονός που καθιστά τις υδρομετεωρολογικές προγνώσεις ιδιαίτερα χρήσιμες στην πρόληψη των καταστροφών.
Με το GIS μοντέλο των ισόχρονων καμπυλών γίνεται η εκτίμηση πλημμυρογραφημάτων για διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης σε δυο διαφορετικά σημεία της υδρολογικής λεκάνης του Σπερχειού χωρίς να υπάρχουν παρατηρήσεις για τη βροχόπτωση, με τη βοήθεια μετεωρολογικών προγνώσεων. Το μοντέλο βασίζεται στη χωρικά κατανεμημένη εκτίμηση του υδρογραφήματος της πλημμύρας λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της υδρολογικής λεκάνης και άλλες παραμέτρους όπως το συνολικό ύψος βροχής και το συντελεστή τραχύτητας εδάφους.
Οι δυο προσεγγίσεις εφαρμόζονται συγκεκριμένα στη λεκάνη απορροής του Ίναχου ποταμού ο οποίος αποτελεί βασικό παραπόταμο του Σπερχειού και παρόλες τις διαφορές εφαρμογής τους εκτιμούν με καλή ακρίβεια την παροχή του στη διάρκεια της πηλμμύρας. Βασικός περιορισμός και των δυο μεθόδων αποτελεί η έλλειψη δεδομένων για την επαλήθευση των δυο μοντελοποίησεων.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφέρουν για τις δυο προσομοιώσεις: ως προς το υπολογιστικό κόστος, στον αριθμό δεδομένων, στο τρόπο επαλήθευσή τους και στην ευχρηστία τους αλλά και οι δυο αποδεικνύονται χρήσιμες στην εκτίμηση παροχής - ιδιαίτερα ελλείψη παρατηρήσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα
Πλημμύρες - Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Σπερχειός, Ποταμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υδατικοί πόροι, Προσομοίωση, υδρομετεωρολογία, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Περιγραφή:
155 σ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0