Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη

Μεταπτυχιακή Εργασία 23106 81 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη
Συγγραφέας:
Τσαγκατάκη - Τσιρίγγα, Μελίνα, Μιχαήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Κοντογιάννη, Μερόπη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Δίαιτα Ελεύθερη Γλουτένης (ΔΕΓ) αποτελεί την μοναδική θεραπεία για την κοιλιοκάκη, έχει ωστόσο συσχετιστεί με διάφορες διατροφικές ελλείψεις. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής παραμένει για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη προτεραιότητα με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η αποτίμηση των διαιτητικών συνηθειών ατόμων με κοιλιοκάκη ως προς: α) την πρόσληψη μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών, β) την πρόσληψη βασικών ομάδων τροφίμων και τη σύγκρισή τους με τις διατροφικές συστάσεις για τον γενικό πληθυσμό, γ) την εκτίμηση του βαθμού υιοθέτησης της Μεσογειακής Δίαιτας. Επιπλέον εκτιμήθηκε και το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας.
Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελούσαν ενήλικες ασθενείς με διαγνωσμένη με βιοψία κοιλιοκάκη, που ακολουθούσαν την ΔΕΓ για τουλάχιστον ένα χρόνο. Αξιολογήθηκαν, μέσω ερωτηματολογίων, το ιατρικό τους ιστορικό, τα κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά και η προσκόλληση τους στη ΔΕΓ. Μετρήθηκε το βάρος και το ύψος τους και η οστική τους πυκνότητα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της απορροφησιομετρίας ακτινών Χ διπλής ενέργειας (Dual Energy X-ray Absorptiometry, DXA). Η διαιτητική τους πρόσληψη εκτιμήθηκε με 3 ανακλήσεις 24ώρου, ενώ η υιοθέτησης της Μεσογειακής δίαιτας εκτιμήθηκε με το MedDietScore, με μεγαλύτερες τιμές να αντανακλούν υψηλότερη προσκόλληση στης Μεσογειακή δίαιτα. Για την εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας των εθελοντών, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο APAQ (Athens Physical Activity Questionnaire) από το οποίο υπολογίστηκε το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας (PAL). Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα STATA και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το α = 0,05.
Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 44 ασθενείς (73% γυναίκες). Η διάρκεια προσκόλλησής τους στη ΔΕΓ ήταν 6 (3, 12) έτη. Σύμφωνα με το αυτοδηλούμενο ιατρικό ιστορικό το 59,8 % των εθελοντών εμφάνιζαν και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα πέραν της κοιλιοκάκης και το 20,4 % αυτών καρδιαγγειακά νοσήματα. Από εκείνους που πραγματοποίησαν την μέτρηση DXA (Ν= 30) το 40 % εμφάνισε οστεοπενία ή οστεοπόρωση. Η διάμεση τιμή του δείκτη μάζας σώματος στο σύνολο του δείγματος ήταν 24 (22, 27) kg/ m2, ενώ το 41 % του συνόλου ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Η μέση ημερήσια θερμιδική πρόσληψη ήταν 2005 ± 514 kcal. Η ποσοστιαία πρόσληψη των συνολικών λιπών, των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των σακχάρων ήταν 41 (40, 45) %, 14 (11, 16) % και 17 (14, 19) %, της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης, αντίστοιχα. Η διάμεση τιμή της ημερήσιας πρόσληψης των διαιτητικών ινών ήταν 17 (13, 24) γρ. (8 (6, 12) γρ./ 1000 kcal) και των υδατανθράκων 41 (38, 46) % της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης. Η μέση τιμή του δείκτη MedDietScore του δείγματος ήταν 31 ± 5. Η διάμεσος του PAL ήταν 1,6 (1,5 , 1,8).
Συμπεράσματα: Στο σύνολό του το δείγμα ανέφερε υψηλότερη από τις συστάσεις κατανάλωση συνολικών λιπών, κορεσμένων λιπαρών οξέων και σακχάρων, αλλά και χαμηλότερη κατανάλωση διαιτητικών ινών. Η προσκόλληση στη Μεσογειακή δίαιτα ήταν μέτρια, ενώ το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας αντανακλούσε έναν ελαφρώς δραστήριο τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, προγράμματα προαγωγής ενός υγιεινού τρόπου ζωής κρίνονται χρήσιμα για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Κοιλιοκάκη ασθένεια - διαιτητική θεραπεία
Μεσογειακή δίαιτα
Λέξεις-κλειδιά:
δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, κοιλιοκάκη, Διαιτητικές Συνήθειες, Μεσογειακή δίαιτα, σωματική δραστηριότητα
Περιγραφή:
84 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MelinaTsagkataki_-_Tsiringa.pdf

942 KB