Μελέτη πτητικών συστατικών που χαρακτηρίζουν το άρωμα μανιταριών γένους Pleurotus με μικροεκχύλιση στερεής φάσης (SPME) και αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS)

Μεταπτυχιακή Εργασία 23103 76 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη πτητικών συστατικών που χαρακτηρίζουν το άρωμα μανιταριών γένους Pleurotus με μικροεκχύλιση στερεής φάσης (SPME) και αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS)
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου, Μαρία-Ελένη, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλογερόπουλος, Νικόλαος
Περίληψη:
Τα μανιτάρια αποτελούν μέρος της ανθρώπινης διατροφής εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι ευρέως γνωστό πως τα μανιτάρια αποτελούν πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών, καθώς είναι πλούσια σε διαιτητικές ίνες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Έχουν χαμηλό θερμιδικό φορτίο και χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. Περισσότερα από διακόσια είδη μανιταριών έχουν χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικά τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, ενώ περίπου εξήντα είδη εδώδιμων μανιταριών καλλιεργούνται σε εμπορική κλίμακα. Με την εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών έχουν ταυτοποιηθεί συστατικά παραγόμενα από τα μανιτάρια, τα οποία παρουσιάζουν φαρμακευτικές ιδιότητες, όπως αντικαρκινικές, αντιϊκές και ανοσοενισχυτικές.
Το γένος Pleurotus περιλαμβάνει περίπου σαράντα είδη. Το Pleurotus eryngii αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα είδη του γένους, εξαιτίας των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, της θρεπτικής αξίας και των βιοδραστικών συστατικών του.
Η καλλιέργεια των μανιταριών μπορεί να επηρεάσει με θετικό τρόπο το περιβάλλον μέσω της αξιοποίησης των λιγνινοκυτταρινούχων αποβλήτων από τις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως υπόστρωμα για την ανάπτυξη μανιταριών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η μελέτη των πτητικών συστατικών που χαρακτηρίζουν τα μανιτάρια του γένους Pleurotus, και συγκεκριμένα του είδους Pleurotus eryngii, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε υποστρώματα υποπροϊόντων ελαιουργίας και οινοποιίας. Η απομόνωση των πτητικών συστατικών των μανιταριών πραγματοποιήθηκε με μικροεκχύλιση στερεής φάσης (Solid Phase Microextraction, SPME), ενώ η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός τους με χρήση αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC‐MS). Συνολικά, στα δείγματα που αναλύθηκαν, ανιχνεύθηκαν περισσότερες από 90 πτητικές ενώσεις με κυρίαρχες τις: ενώσεις με 8 άτομα άνθρακα (αλκοόλες, αλδεΰδες, κετόνες), τους υδρογονάνθρακες, τα τερπένια και τους μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Μανιτάρια - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
καλλιεργητικά υποστρώματα, πτητικά συστατικά, μανιτάρια
Περιγραφή:
91 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Maria_-_EleniAnastasopoulou.pdf

3 MB