Ο ρόλος και η σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τουριστικό κλάδο

Πτυχιακή Εργασία 23097 85 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος και η σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τουριστικό κλάδο
Συγγραφέας:
Παπάζογλου, Καλλιόπη, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με έναν διαρκώς εξελισσόμενο και πρωταγωνιστικό κλάδο στην Ελλάδα, αυτόν του τουρισμού, σε συνδυασμό με έναν εξίσου σημαντικό και αναπτυσσόμενο κλάδο, αυτόν της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η εφοδιαστική αλυσίδα από μόνη της είναι σπουδαία καθώς επηρεάζει άμεσα τη σωστή αλλά και ποιοτική λειτουργία μιας επιχείρησης, αρκεί οι δυνατότητές της να αξιοποιηθούν πλήρως και αποτελεσματικά.
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα καθώς επίσης και το ρόλο που διαδραματίζει η εφοδιαστική αλυσίδα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον τουριστικό κλάδο. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη για την ενημέρωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αποθήκη ενός ξενοδοχείου, όπου εντοπίσθηκε πως η αποθήκη χωρίζεται με βάση τα τμήματα του ξενοδοχείου και οι αγορές των αποθεμάτων γίνεται ως επί το πλείστον στην αρχή της σεζόν, αλλά και προσωπική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου για να εντοπισθούν οι λόγοι που οδηγούν κάποιον στην επιλογή τουριστικού προορισμού και καταλύματος. Σύμφωνα με την έρευνα τα άτομα επιλέγουν τον τουριστικό προορισμό για προσωπικούς λόγους κα ελέγχουν κατά κύριο λόγο, τα σχόλια προηγούμενων επισκεπτών, τις αναρτημένες φωτογραφίες αλλά και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κατάλυμα. Τόσο η ηλικία, όσο και το φύλο, είναι δύο παράγοντες που επηρεάζουν τον λόγο ενός ταξιδιού, την αιτία που κοιτάζουν τις ηλεκτρονικές κριτικές, αλλά και την επιλογή ή όχι τουριστικού πακέτου, με τη βοήθεια των τουριστικών πρακτόρων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Μεταφορές - Ελλάδα
Τουρισμός - Ελλάδα
Εφοδιαστική - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, Κανάλια Διανομής, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ξενοδοχεία
Περιγραφή:
131 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KalliopiPapazoglou.pdf

1 MB