Η συμβολή της καλλιέργειας ακτινιδίων στην τοπική ανάπτυξη: Η περίπτωση του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Πτυχιακή Εργασία 23092 148 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της καλλιέργειας ακτινιδίων στην τοπική ανάπτυξη: Η περίπτωση του Δήμου Νικολάου Σκουφά
Συγγραφέας:
Παπαχρήστου, Ειρήνη-Χριστίνα, Ναπολέων
Επιβλέπων καθηγητής:
Παστραπά, Ελένη
Περίληψη:
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, είναι ένας από τους τέσσερις δήμους του Νομού Άρτας και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος σε πληθυσμό μετά τον Δήμο Αρταίων. Η γεωργία αποτελεί τον σημαντικότερο παραγωγικό κλάδο, αφού απασχολεί το 30,84% των εργαζομένων. Οι κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής είναι τα εσπεριδοειδή, οι ελιές και τα ακτινίδια.
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποτύπωση των απόψεων και στάσεων των ακτινιδιοπαραγωγών, αναφορικά με τη συμβολή της καλλιέργειας ακτινιδίων στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Για τη διερεύνηση του θέματος, πραγματοποιήθηκε επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα τον Δεκέμβριο του 2019. Ειδικότερα, έγινε διανομή 120 ερωτηματολογίων σε ακτινιδιοπαραγωγούς και συγκεντρώθηκαν τα 110. Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, έγινε κωδικοποίηση των απαντήσεων και χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 25 για τη στατιστική ανάλυση, η οποία περιελάμβανε πίνακες συχνοτήτων, πίνακες διπλής εισόδου με συσχετίσεις και Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA).
Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε ποσοστό 25,5%, ήταν ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών, το 30,9% ήταν απόφοιτοι Δημοτικού και το 55,8% δήλωνε κύριο επάγγελμα αγρότης. Η καλλιέργεια των ακτινιδίων αποτελούσε για το 98,2% των ερωτώμενων την κύρια πηγή γεωργικού εισοδήματος, ενώ στην ερώτηση ποια ήταν η κύρια πηγή του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το 65,5% απάντησε τα ακτινίδια. Το 44,5% συμφωνούσε πάρα πολύ, ότι η καλλιέργεια ακτινιδίων συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και το 52,7% συμφωνούσε πάρα πολύ ότι η καλλιέργεια ακτινιδίου έχει προοπτική ως επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Σε ότι αφορά την άποψη ότι η καλλιέργεια βοηθάει στη μείωση της ανεργίας και στη συγκράτηση των νέων στην περιοχή το 33,6% των ερωτηθέντων συμφωνούσε αρκετά και το 31,8% πάρα πολύ. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση των κύριων συνιστωσών (PCA), πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των παραγωγών ακτινιδίων σε τέσσερις τύπους, ανάλογα με τις απόψεις τους για τη συμβολή της καλλιέργειας στην τοπική ανάπτυξη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Καλλιέργειες
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Άρτα (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
τοπική ανάπτυξη, στάσεις, απόψεις, καλλιέργεια ακτινιδίων, Δήμος Νικολάου Σκουφά
Περιγραφή:
106 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0