Η ανάπτυξη ενός συστήματος τεκμηρίωσης για την ανώτατη εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 23067 94 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάπτυξη ενός συστήματος τεκμηρίωσης για την ανώτατη εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας:
Ρεβογέδο Χρυσοχόου, Αδαμαντία Άννα, Έκτωρ Ραούλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι δεσμοί της με την έρευνα και την καινοτομία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ατομική και κοινωνική πρόοδο, καθώς και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και των ενεργών πολιτών που χρειάζεται η Ευρώπη για τη δημιουργία απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η διαχρονική παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων σε ότι αφορά την Εκπαιδευτική Πολιτική της Ανώτατης Εκπαίδευσης τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και Ελληνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα ήταν η καταγραφή των κυριότερων τομέων που επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική της Ανώτατης Εκπαίδευσης και η ανάδειξη τους μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός συστήματος. Το σύστημα που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει τα σημαντικότερα κείμενα που χαρακτηρίζουν την Εκπαιδευτική Πολιτική της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαιδευτική τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Διεθνοποίηση, Δια Βίου Μάθηση, Εκπαιδευτική Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης
Περιγραφή:
85 σ.:εικ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

REBOLLEDO_IT_17.pdf

5 MB