Οι αντιλήψεις των κατοίκων της Μυκόνου σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στο τοπίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 22934 194 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αντιλήψεις των κατοίκων της Μυκόνου σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στο τοπίο
Συγγραφέας:
Σπέη, Δανάη Μαρία, Στέφανος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τερκενλή, Θεανώ
Περίληψη:
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει τις αντιλήψεις των κατοικών της Μυκόνου σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στο τοπίο του νησιού καθ’όλη τη διάρκεια των χρόνων.Υποστηρίζεται ότι η Μύκονος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τουριστικού προορισμού,όπου η ανεξέλγκτη τουριστική ανάπτυξη έχει πολλές επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον,την οικονομία και την κοινωνία.Για την επίτευξη αυτού του ερευνητικού στόχου,πραγματοποιήθηκε συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων ,και συγκεκριμένα ανασκόπηση της διαθέσιμης σχετικής βιβλιογραφίας,ακολουθούμενη από εθνογραφική μελέτη και τη συλλογή πρωτογενών πηγών ,με τη βοήθεια της μεθόδου του διαδικτυακού ερωτηματολογίου και των ποιοτικών συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν ότι το τοπίο του νησιού είναι κορεσμένο και οι κάτοικοι αισθάνονται δυσανασχέτηση εξαιτίας του υπερτουρισμού.Από την έρευνα προκύπτει ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις των κατοικών της Μυκόνου ,το τοπίο έχει αλλοιωθεί και καταστραφεί κατά τόπους.Βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου,δεν αντέδρασαν ως επί το πλείστον στις επιπτώσεις αυτές.Τέλος,θεωρούν ότι οι πιο δυσμενείς επιπτώσεις του τουρισμού στο τοπίο είναι η άναρχη υπερδόμηση και η “κακομεταχείριση” του παραθαλάσσιου τοπίου,ενώ στο μέλλον θα ήθελαν να βάλουν τέλος στην υπερδόμηση και την απληστία,που επικρατεί.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα - Μύκονος (Νησί)
Λέξεις-κλειδιά:
Μύκονος, υπερδόμηση, υπερτουρισμός, επιπτώσεις του τουρισμου, Τοπίο
Περιγραφή:
100 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DANAI_MARIASPEI.pdf

2 MB