Διατροφικοί δείκτες εκτίμησης ποιότητας της διατροφής και κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας και άλλων μεταβολικών νοσημάτων στα παιδιά

Διδακτορική Διατριβή 2290 897 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικοί δείκτες εκτίμησης ποιότητας της διατροφής και κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας και άλλων μεταβολικών νοσημάτων στα παιδιά
Συγγραφέας:
Λαζάρου, Χρυσταλλένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Ματάλα, Αντωνία Λήδα
Περίληψη:
Εισαγωγή:Δεν υπάρχουν δημοσιευμένοι διατροφικοί δείκτες που να αξιολογούν τη συνεργιστική επίδραση των διαφόρων διατροφικών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη παχυσαρκίας, στα παιδιά.
Σκοπός:Η ανάπτυξη ενός διατροφικού δείκτη, ο οποίος εκ των προτέρων να ενσωματώνει διάφορα διατροφικά στοιχεία και συνήθειες που έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας στα παιδιά.
Μεθοδολογία: Ο προτεινόμενος δείκτης ενσωματώνει σε ένα σκορ τα επιμέρους συστατικά τριών άλλων δεικτών: ενός δείκτη κατανάλωσης τροφίμων, ενός δείκτη σχετικού με τις διατροφικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές και ενός δείκτη διατροφικών συνηθειών, με 13, 8 και 9 συνιστώσες, αντίστοιχα. Το συνολικό εύρος του δείκτη κυμαίνεται από 1-87. Ο δείκτης εφαρμόστηκε σε ένα υπο-δείγμα 622 παιδιών (9-13 ετών), για τα οποία υπήρχαν μετρήσιμα δεδομένα ύψους, βάρους και περιφέρειας μέσης (Π.Μ.). Η παχυσαρκία ορίστηκε σύμφωνα με τα κριτήρια IOTF.
Πραγματοποιήθηκε επίσης ανάλυση υπολανθανουσών ομάδων προκειμένου να ερμηνευτεί η ετερογένεια των δεικτών του E-KINDEX σε σχέση με τα επίπεδα παχυσαρκίας στα παιδιά.
Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με την ομάδα των παιδιών που ανήκαν στην ομάδα με τα χαμηλότερα σκορ 49, τα παιδιά που ανήκαν στην ομάδα με τα υψηλότερα σκορ: 60, είχαν 85 % (OR=0.15, 95%CI 0.05-0.41)λιγότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα/παχύσαρκα και 86% λιγότερες πιθανότητες να έχουν Π.Μ.75εκ (OR=0.14, 95%CI 0.05-0.43). Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι η κατά μέσο όρο αύξηση κατά 8 μονάδες στο σκορ συνδεόταν με μείωση: 2.31 (±0.23) μονάδων ΔΜΣ. Σε όλες τις αναλύσεις λήφθηκαν υπόψη η ηλικία, το φύλο, η σωματική δραστηριότητα, ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης των παιδιών, ο θηλασμός, το κοινωνοικονομικό επίπεδο και η παχυσαρκία των γονέων. Η ανάλυση υπολανθανουσών ομάδων αποκάλυψε τρία σημαντικά υποσύνολα του πληθυσμού: τα οποία αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 68%, 24% και 8% του δείγματος και και για τα οποία ο δείκτης έχει αντίστοιχα υψηλή, μέτρια και χαμηλή προγνωστική αξία.
Συμπεράσματα:Ο προτεινόμενος δείκτης μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τα προγράμματα πρόληψης αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Διατροφή - Αξιολόγηση
Nutrition - Evaluation
Παχυσαρκία στα παιδιά
Obesity in children
Μεταβολισμός - Διαταραχές - Παιδιά
Metabolism disorders - Children
Περιγραφή:
193 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0