H επίδραση των πολιτισμικών βίντεο στον ελληνικό τουρισμό

Μεταπτυχιακή Εργασία 22897 114 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
H επίδραση των πολιτισμικών βίντεο στον ελληνικό τουρισμό
Συγγραφέας:
Κουβαριτάκη, Μαρία, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Ο τουρισμός είναι ο πιο κερδοφόρος και ευρέως ανεπτυγμένος τομέας της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός εξελίχθηκε ως εξέλιξη της εγχώριας οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για γρήγορη ανάκαμψη του ελληνικού έθνους. Τα έσοδα από τον τουρισμό συσσωρεύονται από μεταβλητά προϊόντα υπαίθριων και υπαίθριων δραστηριοτήτων καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, την υγεία, τη γαστρονομία, την έρευνα, τη θρησκεία και το φυσικό τοπίο. Επιπλέον, ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα ενισχύεται από τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ιστορία που χαρακτηρίζεται από τα φυσικά τοπία και την προβολή διαφόρων πολιτιστικών πτυχών της τοπικής ζωής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά ερευνητικά πεδία ανησυχούν για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα, σήμερα. Ως εκ τούτου, η έρευνά μου έρχεται σε επαφή και με διάφορους ερευνητικούς τομείς όπως η Αρχιτεκτονική, εστιάζοντας στην αντίληψη του περιβάλλοντος μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων, Οικονομία επικεντρωμένη στους παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση στον τουρισμό και το Μάρκετινγκ, εξετάζοντας αποτελεσματικά εργαλεία διαφήμισης. Στην πραγματικότητα, αναλύεται και διερευνάται ο αντίκτυπος των πολιτιστικών βίντεο στις επιλογές των τουριστών πριν και μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα λόγω των τεχνολογικών και οικονομικών προόδων σήμερα.
Σκοπός της έρευνας: Η έρευνα έχει διπλό σκοπό. στο ένα χέρι, προσθέτει γνώσεις στον τομέα των πλούσιων πηγών για την προσέλκυση τουριστών, όπως η τουριστική διαφήμιση, τα τουριστικά φυλλάδια και οι τουριστικές εκστρατείες. Ενώ, από την άλλη πλευρά, είναι μια διορατικότητα για τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα του τουρισμού, για να ενημερωθούν για τον αντίκτυπο των πολιτιστικών βίντεο για το μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα του τουρισμού και της οικονομίας εν γένει.
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία βασίστηκε σε δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από τρεις διαφορετικούς πόρους. τα ποιοτικά στοιχεία λήφθηκαν με συνέντευξη από επαγγελματίες διευθυντές πολιτιστικών βίντεο, προκειμένου να απαντηθούν σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τους προσωπικούς στόχους και τον σκοπό της λήψης βίντεο. Ως δεύτερη πηγή προέκυψαν ποιοτικά στοιχεία από 200 ερωτήσεις, που δόθηκαν στους τουρίστες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κατά τη διαδικασία αναχώρησης. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν σε ομάδες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων για ταξίδια στην Ελλάδα, τα στάδια της προετοιμασίας τους σχετικά με την πηγή πληροφοριών καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών μέσω εργαλείων μάρκετινγκ. Ακριβώς, η δομή διαμορφώθηκε σε δημογραφικά ερωτήματα, προσωπικά ερωτήματα για την επιλογή της Ελλάδας ως προορισμού, γενικές ερωτήσεις σχετικά με τα πολιτιστικά βίντεο και τις ερωτήσεις πριν ή μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα σχετικά με τα πολιτιστικά βίντεο και τον αντίκτυπο που έχουν στις επιλογές τους.
Ευρήματα: Τα ευρήματα της έρευνας επικεντρώνονται στην επίδραση πολιτιστικών βίντεο στους τουρίστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα, σχετικά με χώρους, δραστηριότητες και επιλογές.
Πρακτικές συνέπειες: Το έγγραφο παρέχει πληροφορίες για διάφορους κοινωνικούς επιστήμονες όπως διευθυντές τουρισμού, κοινωνιολόγους, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και παράγοντες του τουρισμού καθώς και τοπικούς επιχειρηματίες και διευθυντές.

Η όλη διατριβή περιέχει περίπου 20.031 λέξεις, 16 Χάρτες και 9 Αριθμητικά.

Λέξεις-κλειδιά: πολιτιστικά βίντεο, τουρισμός, ελληνικός τουρισμός, ανθρώπινες αισθήσεις, τουριστικό μάρκετινγκ, Ελλάδα, βίντεο και τουρισμός.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, τουριστικό μάρκετινγκ, ανθρώπινες αισθήσεις, ελληνικός τουρισμός, πολιτιστικά βίντεο
Περιγραφή:
69 σ.:εικ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIAKOUVARITAKI.pdf

1 MB