Θεωρήσεις των φορέων σε σχέση με την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 22894 246 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρήσεις των φορέων σε σχέση με την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς
Συγγραφέας:
Νικολιδάκη, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Coccossis, Harry
Περίληψη:
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό εργαλείο για την διαχείριση ευαίσθητων περιοχών με μεγάλο φυσικό πλούτο. Ο οικοτουρισμός έχει προωθηθεί ως η πλέον βιώσιμη πρακτική για την ανάπτυξη του τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές, καθότι συμβάλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των τοπικών οικονομιών. Παρόλο που ο οικοτουρισμός έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός σύμμαχος για την καταπολέμηση τόσο της φτώχειας, όσο και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και έχει αναπτυχθεί ευρέως σε πολλές παγκόσμιες περιοχές όπως η Νότια Αφρική, η Αυστραλία και η Λατινική Αμερική, στην Ελλάδα η εξέλιξη του ήταν πολύ αργή. Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς στη Δυτική Ελλάδα που προστατεύεται από το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 και την Συνθήκη Ramsar, επιλέχθηκε για την έρευνα αυτή τόσο για τον χαρακτηρισμό του ως περιοχή υψηλής βιοποικιλότητας, όσο και για την καταλληλόλητά του για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αν και αποτελεί έναν τόπο απαράμιλλης ομορφιάς με πολύ καλή γεωγραφική θέση, δεν έχει αναπτυχθεί ως οικοτουριστικός προορισμός όλα αυτά τα χρόνια. Οι αντιλήψεις των ενδιαφερομένων φορέων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης του οικοτουρισμού, διερευνήθηκαν 17 χρόνια μετά την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των λόγων πίσω από την ανεπαρκή αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών για οικοτουρισμό στην Ελλάδα, όπως εκφράστηκαν από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς και μη κρατικούς τοπικούς φορείς. Η έρευνα αποκάλυψε χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων σε θέματα διαχείρισης, έλλειψη συμμετοχής του κοινού και έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού προώθησης για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η διατήρηση του πλαισίου προστασίας αποτελεί τον κύριο σκοπό εξ ιδρύσεως του πάρκου και η ανάπτυξη του οικοτουρισμού δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί ως προτεραιότητα στην ατζέντα διαχείρισης του. Ωστόσο, αναφέρθηκε από πλευράς των ενδιαφερομένων φορέων ένα σημαντικό επίπεδο αποδοχής του οικοτουρισμού ως μία πρακτική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης κατάλληλη για την προστατευόμενη περιοχή, καθώς και η επιθυμία για την καθιέρωση στενότερης και συχνότερης συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων διαχείρισης και της τοπικής κοινωνίας για την αποτελεσματική προώθηση του Πάρκου ως προορισμό οικοτουρισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Αειφορικός τουρισμός
Οικοτουρισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές Προστατευόμενες Περιοχές, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οικοτουρισμός, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς
Περιγραφή:
101 σ.:εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIANIKOLIDAKI.pdf

1 MB