Μοριακοί βιοδείκτες μετά από παρέμβαση με μαστίχα σε ασθενείς με NASH

Μεταπτυχιακή Εργασία 22561 52 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοριακοί βιοδείκτες μετά από παρέμβαση με μαστίχα σε ασθενείς με NASH
Συγγραφέας:
Δαργινίδου, Αικατερίνη, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) είναι μία σύνθετη μεταβολική διαταραχή. Λόγω της αύξησης του επιπολασμού της παγκοσμίως, αποτελεί πρόκληση για τους ερευνητές η κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης και εξέλιξης της νόσου. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί παρέχουν μια νέα προοπτική στην παθογένεση και διαχείριση της NAFLD. Το miRNA -21 επηρεάζει την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τον ηπατικό μεταβολισμό και την ανάπτυξη φλεγμονής στο ήπαρ. Η μαστίχα Χίου είναι μια φυσική, αρωματική ρητίνη που περιέχει πληθώρα βιοδραστικών συστατικών όπως φαινολικές ενώσεις, φυτοστερόλες και τερπένια με επιβεβαιωμένη αντιμικροβιακή, αντικαρκινική και καρδιοπροστατευτική δράση.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συγκριθούν τα επίπεδα του miRΝΑ-21 σε ασθενείς με NAFLD/NASH με βάση το στάδιο της νόσου και να συσχετιστούν με βιοχημικές, ανθρωπομετρικές και κλινικές παραμέτρους. Σε δεύτερο επίπεδο σκοπός είναι να αξιολογηθούν οι αλλαγές στα επίπεδα του miRΝΑ-21 στο πλάσμα ασθενών με NAFLD/NASH, μετά από διατροφική παρέμβαση με φυσικό συμπλήρωμα μαστίχας Χίου.
Μεθοδολογία: Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογήθηκαν παράμετροι 148 ατόμων. 83 ήταν εθελοντές της μελέτης MAST4HEALTH και 65 εθελοντές της μελέτης NAFLD. Η διάγνωση της νόσου έγινε μέσω μαγνητικής τομογραφίας ήπατος για τους εθελοντές της μελέτης MAST4HEALTH και με τη χρήση υπερηχογραφήματος άνω κοιλίας για τους εθελοντές της μελέτης NAFLD. Για τη μέτρηση των επιπέδων του miRNA -21 στο πλάσμα των εθελοντών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου. Για την εξέταση της συσχέτισης των βιοχημικών δεικτών, των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και του NFS score με τα επίπεδα του miRNA -21 πραγματοποιήθηκαν γραμμικές παλινδρομήσεις. 38 άτομα της μελέτης MAST4HEALTH τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες (Placebo και Verum). Σε κάθε ομάδα (Α= 17 άτομα, Β=21 άτομα) χορηγήθηκε το σκεύασμα σε δόση των 2,1γρ ημερησίως για 6 μήνες και μετρήθηκαν τα επίπεδα του miRNA -21 πριν και μετά την παρέμβαση. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS statistics έκδοση 21.0.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση των επιπέδων του miRNA -21 με τα επίπεδα της ινσουλίνης και του HOMA-IR, όμως η σχέση χάθηκε μετά από διόρθωση για την ηλικία, το φύλο και το ΒΜΙ. Τα επίπεδα του miRNA -21 σχετίστηκαν θετικά με το ΒΜΙ και το NFS score σε 13 άτομα της μελέτης NAFLD με βαθμό υπερήχου 3. Η στατιστική σημαντικότητα δε διατηρήθηκε μετά από προσαρμογή με συγχυτικούς παράγοντες. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στα επίπεδα έκφρασης του miRNA -21 σε καμία απ’ τις 2 ομάδες (Α και Β) της μελέτης MAST4HEALTH πριν και μετά την παρέμβαση.
Συμπέρασμα: Στους ασθενείς με NAFLD/NASH δεν παρατηρείται στατιστικώς σημαντική συσχέτιση των επιπέδων του miRNA -21 με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και με το NFS score. Η μόνη στατιστικά σημαντική συσχέτιση που παρατηρήθηκε ήταν μεταξύ των επιπέδων του miRNA -21 και των επιπέδων της ινσουλίνης και του HOMA-IR. Η κλινική μελέτη φάνηκε να μην έχει κάποια επίδραση στα επίπεδα του miRNA -21 σε καμία από τις 2 ομάδες της παρέμβασης. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες με μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος για την περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Λιπίδια - μεταβολισμός
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
μαλνη μικρορνα 21 μαστίχα μαστ4χελθ
Περιγραφή:
81 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniDarginidou.pdf

1 MB