Λιπαρά οξέα σε πλάσμα πρόωρων νεογνών που τράφηκαν παρεντερικά με διαφορετικά σκευάσματα

Πτυχιακή Εργασία 22558 95 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λιπαρά οξέα σε πλάσμα πρόωρων νεογνών που τράφηκαν παρεντερικά με διαφορετικά σκευάσματα
Συγγραφέας:
Κόρδα, Όλγα-Ναταλία, Πέτρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλογερόπουλος, Νικόλαος
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα επίπεδα των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου και ιδιαίτερα των πολυακόρεστων (LC-PUFA) όπως τα λινελαϊκό (LA), α-λινολενικό (ALA), αραχιδονικό (AA), εικοσιπεντανοϊκό(EPA) και εικοσιδυοεξαενοϊκό (DHA) παίζουν σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική έκβαση της ανάπτυξης των πρόωρων νεογνών, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, στην ωρίμανση του αμφιβληστροειδή χιτώνα και του οπτικού φλοιού και σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη σύνθεση του σώματος, τις ανοσολογικές αλλεργικές αντιδράσεις και την επικράτηση των χρόνιων ασθενειών στην μετέπειτα ζωή τους. Τα περισσότερα LC-PUFA του εγκεφάλου συσσωρεύονται κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης και τα πρώτα δύο χρόνια μετά τη γέννηση. Επίσης, το έμβρυο δε μπορεί να συνθέσει τα απαραίτητα λιπαρά οξέα. Επομένως, η παρεντερική διατροφή καλείται να αναπληρώσει την απουσία τους στα πρόωρα νεογνά. Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 100 πρόωρα νεογνά, αρσενικού και θηλυκού γένους, από τα οποία τα 50 ήταν η ομάδα ελέγχου (INTRA) και τα υπόλοιπα 50 η ομάδα παρέμβασης (SMOF). Στην ομάδα ελέγχου δόθηκε το σκεύασμα παρεντερικής διατροφής Intralipid 20%, ενώ στην ομάδα παρέμβασης το πλούσιο σε ω-3 λιπαρά οξέα SMOFlipid 200 mg/mL. Λήφθηκε δείγμα πλάσματος από κάθε ομάδα την πρώτη ημέρα (t=0) και την εικοστή ημέρα (t=20), το οποίο αναλύθηκε με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Έτσι, βρέθηκαν οι συγκεντρώσεις των λιπαρών οξέων οι οποίες συγκρίθηκαν για κάθε ομάδα τις στιγμές t=0 και t=20. Ακόμα, συγκρίθηκαν οι μεταβολές που επέφεραν τα δύο σκευάσματα. Αποτελέσματα: Και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων LA και ALA, ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αύξηση των ομάδων INTRA και SMOF. Η συγκέντρωση του EPA αυξήθηκε, του AA και του DHA μειώθηκαν στατιστικά σημαντικά και στις δύο ομάδες, με στατιστικά σημαντική διαφορά στη διαφορά συγκεντρώσεων μεταξύ των ομάδων INTRA και SMOF. Συνολικά, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων PUFA για το διάστημα ανάμεσα στις χρονικές στιγμές t=0 και t=20, αλλά δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σκευασμάτων. Συμπεράσματα – Συζήτηση: Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν μία θετική έκβαση της επέμβασης στη βελτίωση της ανάπτυξης των πρόωρων νεογνών. Ωστόσο, εν συγκρίσει με την ομάδα INTRA, η ομάδα SMOF δε φαίνεται να έχει περισσότερο ευεργετικές επιδράσεις στο προφίλ των λιπαρών οξέων των νεογνών. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Νεογνά, Πρόωρα - Παρεντερική διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
Παρεντερική Διατροφή, Πρόωρα νεογνά, Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
Περιγραφή:
94 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Olga-NataliaKorda.pdf

1 MB